Niet nakomen van het ouderschapsplan door uw ex-partner – wat kan u doen?

RedactieAlgemeen

Als u en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan en u minderjarige kinderen heeft, dan moet u gezamenlijk een ouderschapsplan opstellen. In dit ouderschapsplan zijn de afspraken over de opvoeding en verzorging van de kinderen opgenomen. Denk hierbij aan afspraken over de alimentatie, omgangsregeling met uw kinderen, en de schoolkeuze. Maar wat kunt u doen als uw ex-partner de afspraken niet naleeft?

Wanneer een ouderschapsplan?

Als u en uw partner uit elkaar gaan en u minderjarige kinderen heeft bent u verplicht om een ouderschapsplan te maken. Dat is vereist als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, maar ook in het geval dat u samenwoont met uw ex-partner en gezamenlijk gezag over de kinderen uitoefent. Als slechts een van u het gezag heeft, dan hoeft u geen ouderschapsplan te maken. Toch valt het zeer aan te bevelen om een ouderschapsplan op te stellen, zodat de afspraken voor iedereen duidelijk zijn.

In gesprek met uw ex-partner

Als er een ouderschapsplan is opgesteld, is het natuurlijk heel vervelend als uw ex-partner de afspraken niet nakomt. Om te beginnen is het van belang dat u het gesprek met uw ex-partner aangaat als deze zich niet houdt aan de afspraken gemaakt in het ouderschapsplan. In sommige gevallen heeft uw ex-partner een goede reden voor het niet nakomen van de afspraken. Probeer uw ex-partner te wijzen op de afspraken die er zijn gemaakt en vraag hem of haar zich in het vervolg aan de afspraken te houden.

Gezamenlijk tot een oplossing via mediation

Lukt het niet om er samen met uw ex-partner uit te komen? Dan is een van de opties om met behulp van een mediator alsnog tot een oplossing te komen. Bij mediation proberen u en uw ex-partner gezamenlijk met hulp van een mediator het conflict op te lossen. Een mediator is een onafhankelijke en professionele partij, die in tegenstelling tot een advocaat niet eenzijdig de belangen behartigt. Bij mediation is er geen rechtszaak nodig, wat een voordeel kan zijn als u in de toekomst met elkaar te maken blijft hebben. Bovendien zijn de kosten verbonden aan mediation vaak lager dan bij inschakeling van een advocaat.

Naar de rechtbank

Als het niet mogelijk is om samen tot een oplossing te komen, kunt u een familierechtadvocaat benaderen. Een advocaat zou u verder kunnen informeren over de mogelijkheden en zou eventueel een verzoek tot nakoming kunnen indienen bij de rechtbank. Het is niet mogelijk om zelf een verzoek tot nakoming in te dienen bij de rechtbank, hiervoor is het echt noodzakelijk dat u een advocaat in de arm neemt. Niet alle afspraken kunnen echter worden afgedwongen bij de rechter. De rechter zal bijvoorbeeld geen verzoek tot nakoming behandelen met betrekking tot het zakgeld van uw kinderen. Voor dergelijke afspraken bent u gebonden aan de welwillendheid van uw ex-partner. Afspraken over onderwerpen zoals de zorgregeling lenen zich daarentegen in principe wel voor een verzoek tot nakoming bij de rechter.

Beslissing rechtbank

De rechter kan vervolgens beslissen dat uw ex-partner bepaalde afspraken moet nakomen. In het geval dat de rechter beslist dat de afspraken moeten worden nagekomen, kan hij ook een dwangmiddel inzetten. Een voorbeeld van een dwangmiddel is een dwangsom. Een dwangsom houdt in dat als uw ex-partner de afspraken alsnog niet nakomt, hij of zij verplicht is om een bepaald geldbedrag aan u te voldoen. Vaak blijkt dat de dreiging van deze dwangsom al voldoende is om ervoor te zorgen dat u ex-partner zich in het vervolg aan de afspraken houdt.

Niet betalen kinderalimentatie

Wat nu als uw ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt? Als de alimentatieafspraken uit het ouderschapsplan door de rechter zijn bekrachtigd, is het meestal niet nodig om opnieuw naar de rechter te gaan. In het geval van echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap, worden de afspraken via het echtscheidingsconvenant (een beschikking) bekrachtigd door de rechter. Als de overeengekomen kinderalimentatie dan niet wordt betaald door uw ex-partner kunt u de hulp inschakelen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Onder bepaalde voorwaarden kan het LBIO de kinder- of partneralimentatie dan voor u innen.

In het kort

Het uitgangspunt bij problemen rondom de nakoming van het ouderschapsplan is om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dit kan door samen het gesprek aan te gaan of een mediator aan te stellen. Het indienen van een verzoek tot nakoming bij de rechtbank moet als laatste redmiddel worden gezien.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090