Nieuwe wet voor dubbele achternaam kind

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Een nieuw wetsvoorstel is aangenomen die het toestaat om een kind twee achternamen te geven. Een kind kan dan de achternaam van beide ouders krijgen. Deze regeling is gemaakt om de samenleving tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar meer keuzevrijheid in het naamrecht. Nu krijgt een kind vaak maar één achternaam. In dit artikel zullen de veranderingen van de nieuwe wet uitgelegd worden.

Wanneer gaat de regeling in:

Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk om bij de geboorteaangifte of erkenning, uw kind twee achternamen te geven. Het kind krijgt dan de achternaam van beide ouders.

Geldt het voor ieder kind:

Deze regeling geldt voor kinderen die geboren worden en oudere kinderen die geboren zijn op of na 1 januari 2016. Heeft u meerdere kinderen, dan krijgen de andere kinderen automatisch dezelfde naam.

Geen Nederlandse Nationaliteit:

Indien uw kind geen Nederlandse nationaliteit heeft geldt deze regeling niet. De buitenlandse regels gelden dan voor de achternaamkeuze. Mocht u twijfels hebben kunt u altijd uw gemeente bellen voor meer informatie.

Adoptie:

Bij adoptie geldt deze regeling ook. Als ouder kunt u kiezen om de achternaam van het geadopteerde kind te houden met één van de adoptieachternamen samen. Ook kunt u kiezen voor beide achternamen van de adoptieouders of één achternaam. De keuze blijft vrij.

Hoe vraagt u het aan:

De aanvraag kunt tijdens de geboorteakte of erkenning doen bij de gemeente. Ook voor oudere kinderen kunt u de aanvraag bij de gemeente doen. Let op: de aanvraag voor oudere kinderen kan bij de gemeente aangevraagd worden tot 1 januari 2025.

 

Als laatste is het belangrijk om te weten dat een dubbele achternaam geen verplichting is. Ouders kunnen zelf bepalen of zij hun kind een dubbele achternaam geven. Mocht u na het lezen van dit artikel er niet helemaal uitkomen of heeft u nog vragen, kunt u ons altijd bellen.