Onderhoudsgebreken bij een huurwoning

RedactieAlgemeen

De verhuurder moet ervoor zorgen dat de huurwoning in goede staat verkeert. Het onderhoud van uw huurwoning is verdeeld tussen u en de verhuurder. Over het algemeen regelt de verhuurder het groot onderhoud, dit zijn bijvoorbeeld lekkages van het dak. U zorgt zelf voor het klein en dagelijks onderhoud van de gehuurde woning.

Dit komt erop neer dat kleine reparaties door de huurder zelf worden uitgevoerd. Er mogen echter weinig kosten aan vastzitten. Mocht dit bedrag hoger uitlopen, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder.

Op de website van Rijksoverheid.nl is te zien wie verantwoordelijk is voor welk soort onderhoud. Er mogen in het huurcontract geen bepalingen staan die hiervan afwijken in het nadeel van de huurder.

Het is mogelijk om zelf het onderhoud uit te laten voeren op kosten van de verhuurder. U kunt op 2 manieren het onderhoud of de reparaties zelf (laten) uitvoeren. U kunt zich door de rechter laten machtigen om het onderhoud op kosten van de verhuurder uit te (laten) voeren. U kunt ook zonder rechterlijke machtiging het onderhoud of de reparaties zelf (laten) uitvoeren op kosten van de verhuurder. U vordert dan de gemaakte kosten terug van uw verhuurder of verrekent deze met de huurprijs. De kosten moeten wel redelijk zijn. Daarnaast moet u wel eerst de verhuurder in de gelegenheid hebben gesteld om het probleem zelf op te lossen.

U kunt eventueel zelfs zelf de betaling van de huur opschorten tot de verhuurder de onderhoudsverplichting heeft voldaan. Dit kunt u doen zonder tussenkomst van rechter, advocaat, Huurcommissie of gemeente. Hierbij stuurt u de verhuurder een brief waarin u zich beroept op artikel 6:52 of 6:262 (opschortingsbevoegdheid) van het Burgerlijk Wetboek. Mocht u hierover vragen hebben, belt u ons dan gerust!

Het is wel van belang dat wanneer de verhuurder de onderhoudswerkzaamheden of reparaties heeft uitgevoerd, u met terugwerkende kracht de opgeschorte huur moet betalen.

Heeft u hier verder nog vragen over? Onze medewerkers staan iedere werkdag voor u klaar om u te helpen! U kunt ons telefonisch bereiken op 010-4130090. De openingstijden staan op onze website.