Ondernemingen 101

RedactieAlgemeen

Denkt u er over na om een eigen onderneming te beginnen en twijfelt u over de vorm? Of bent u gewoon benieuwd naar wat de letters ‘VOF’ achter een bedrijfsnaam betekenen? In dit stukje zal ik een aantal verschillende ondernemingsvormen op een rij zetten.

Eenmanszaak

De eenmanszaak kan worden opgericht door middel van inschrijving bij het Handelsregister en daarmee is deze ondernemingsvorm de simpelste in het rijtje. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon, dus er is geen scheiding tussen het ondernemings- en privévermogen. Dit houdt in dat de eigenaar/ondernemer zelf aansprakelijk is voor alle schulden van de onderneming.

BV/NV

De Besloten Vennootschap en de Naamloze Vennootschap zijn ondernemingen met aandeelhouders. Deze aandeelhouders zijn de eigenaren van het bedrijf en hebben uiteindelijk het laatste woord. Het verschil tussen de BV en NV is dat bij de BV de aandelen op naam staan en bij de NV niet. Verder is er een bestuur dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Het oprichten van een BV of NV moet met een notariële akte en inschrijving in het Handelsregister. Omdat de BV en NV allebei rechtspersoonlijkheid hebben, zijn de eigenaren niet privé verantwoordelijk voor de eventuele schulden van de onderneming. Wel moeten er in principe elk jaar jaarstukken bij de KvK gedeponeerd worden.

VOF

De Vennootschap Onder Firma is een ondernemingsvorm waarbij de vennoten zichzelf inkopen en vervolgens samen een onderneming drijven. Hierbij is het belangrijk dat er een goed vennootschapscontract wordt opgesteld. De winst wordt verdeeld naar rato van inleg. De VOF heeft geen rechtspersoonlijkheid en de vennoten zijn ieder met hun privévermogen aansprakelijk voor de volledige schulden van de vennootschap.

Maatschap

Dit is de klassieke ondernemingsvorm voor de ‘vrije’ beroepen zoals advocaat, dokter en notaris. De maatschap is geen rechtspersoon. Dit betekent dat de ondernemers, ook wel ‘maten’ genoemd, zelf aansprakelijk zijn voor de schulden die de maatschap maakt. Dat houdt in dat de maten goede afspraken moeten maken over wie over het volledige of gedeeltelijke maatschappelijke vermogen mag beschikken.

Coöperatie

Een coöperatie is een vereniging met leden. Deze leden hebben vaak hun eigen onderneming en gebruiken de coöperatie om gezamenlijk grote uitgaven te doen, bijvoorbeeld om samen een reclamespotje te betalen waar de afzonderlijke leden niet genoeg geld voor hebben. Het oprichten van een coöperatie duurt vrij lang en er moeten elk jaar jaarstukken worden opgesteld. Aan de andere kant is het voor de leden niet moeilijk om lid te worden en zijn leden niet aansprakelijk met hun privévermogen voor eventuele schulden.