Ontslagen

RedactieArbeidsrecht

We krijgen er allemaal wel een keer mee te maken. Je wordt ontslagen of je contract wordt niet verlengd. Wat moet je dan doen?

Soort contract

Er zijn verschillende soorten contracten en deze kunnen op verschillende manieren worden beëindigt. Belangrijk is dus om te bepalen welk soort contract van toepassing was en of je ontslagen mocht worden. Er kan sprake zijn van een tijdelijk of een vast  contract.

Bij een tijdelijk contract zijn er twee mogelijkheden. Uw werkgever kan er voor kiezen om uw contract niet te verlengen. Hiervoor is geen reden vereist en je kunt hier vaak niks tegen doen. Wel is er misschien mogelijkheid tot transitievergoeding en/of aanzegvergoeding. Als de werkgever uw contract eerder wilt beëindigen heeft hij hiervoor wel een geldige reden nodig. Ook moet in het contract staan dat dit mogelijk is.

Wanneer u een vast contract hebt mag de werkgever u alleen ontslaan als hij een geldige reden heeft.

Wanneer is er sprake van een geldige reden?

Geldige redenen kunnen zijn:

  • Er is een dringende reden voor ontslag. U brengt bijvoorbeeld anderen in gevaar of weigert te werken.
  • Een bedrijfseconomische reden. Dit houdt in dat er financiële veranderingen zijn binnen het bedrijf. De werkgever heeft hiervoor wel toestemming nodig van u, het UWV of een ontslagcommissie.
  • U bent vaak ziek.
  • U bent langer dan twee jaar ziek.
  • U heeft iets heel ergs gedaan of juist niet gedaan.
  • De arbeidsverhouding is verstoord.
Opzegverbod

In sommige situaties mag uw werkgever u niet ontslaan. Bijvoorbeeld als u zwanger bent of als het bedrijf wordt overgenomen door een ander bedrijf. Let wel op dat er ook uitzonderingen bestaan op de opzegverboden. Als bijvoorbeeld het bedrijf sluit, u akkoord gaat met uw ontslag of ontslagen wordt op staande voet. In deze gevallen mag u wel ontslagen worden.

Niet eens met uw ontslag?

Wanneer u een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst krijgt hoeft u hier niet mee akkoord te gaan. U kunt hier nog over onderhandelen. Als u niet akkoord gaat of als u geen overeenkomst krijgt, moet uw werkgever toestemming vragen aan de kantonrechter of aan het UWV. Wanneer hij dit niet doet blijft u gewoon in dienst.

Heeft uw werkgever ontslag bij UWV aangevraagd? Dan kunt u binnen 14 dagen een verweerschrift inleveren tegen het ontslag. In het verweerschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het ontslag. U krijgt dit formulier automatisch van UWV.

Heeft uw werkgever toestemming gevraagd aan de rechtbank? Dan hoort u via een bericht van de rechtbank hoe en waar u een verweerschrift kunt indienen tegen het ontslag.

Rechten na geldig ontslag

Uw werkgever moet zich houden aan de opzegtermijn. Dit is de periode tussen opzeggen en het einde van uw contract. De opzegtermijn begint meestal op de eerste dag van de maand. De opzegtermijn voor uw werkgever staat in uw contract of cao. Staat er geen opzegtermijn in? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Dit is minimaal 1 maand.

Krijgt uw werkgever toestemming van het UWV voor uw ontslag? Dan gaat de tijd van de procedure bij het UWV van de opzegtermijn af. Er moet altijd 1 maand opzegtermijn overblijven. Krijgt uw werkgever toestemming van de kantonrechter voor uw ontslag? Dan bepaalt de kantonrechter de einddatum van uw contract. Er moet altijd 1 maand opzegtermijn overblijven.

Na een geldig ontslag heeft u vaak recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van uw loon en hoe lang u in dienst bent geweest.

Na een geldig ontslag heeft u vaak ook recht op een WW-uitkering. Heeft u niet voldoende rechten opgebouwd voor een WW-uitkering? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering.

Bent u ziek uit dienst gegaan? Dan heeft u meestal recht op een ziektewetuitkering of een WIA-uitkering.