Opzeggen van de huur: kan dat zomaar?

RedactieHuur- en woonrecht, Uw recht

Zowel de huurder als verhuurder kan in bepaalde gevallen het huurcontract opzeggen. In dit artikel wordt omschreven aan welke voorwaarden moet worden voldaan wanneer een partij de huurovereenkomst wil opzeggen en welke rechten u als huurder daarbij heeft.

Verhuurder
Bij een vast huurcontract mag de verhuurder de huur alleen opzeggen op een grond die in de wet staat. Een aantal wettelijke opzeggronden worden hieronder uiteengezet:

  • Geen goed gedrag huurder: de huurder heeft bepaalde verplichtingen, zoals het betalen van de huur en de buren geen overlast bezorgen. Indien de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt, kan de verhuurder de huur opzeggen. De bewijslast ligt bij de verhuurder.
  • Dringend eigen gebruik: de verhuurder kan het huurcontract opzeggen als hij voldoende aannemelijk maakt dat hij de woning zo dringend nodig heeft, dat het voortzetten van de huurovereenkomst niet meer redelijk is.
  • De huurder weigert een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst. De nieuwe huurovereenkomst mag geen wijziging van de huurprijs of servicekosten inhouden.
  • De verhuurder wil de woning een bestemming geven die overeenstemt met het bestemmingsplan.

Als verhuurder moet je de huur op tijd opzeggen. De opzegtermijn hangt af van de periode van huur:

  • Huurovereenkomst korter dan één jaar: opzegtermijn van 3 maanden
  • Huurovereenkomst meer dan één jaar: opzegtermijn van 4 maanden
  • Huurovereenkomst meer dan twee jaar: opzegtermijn van 5 maanden
  • Huurovereenkomst meer dan drie jaar: opzegtermijn van 6 maanden

Een tijdelijk huurcontract eindigt op de einddatum die in het huurcontract staat. De verhuurder moet de huurder hieraan herinneren. Dit kan per brief, mail of app-bericht. De herinnering moet 1 tot 3 maanden voor de einddatum verstuurd worden. Indien de verhuurder geen bericht stuurt, verandert het contract van rechtswege in een vast huurcontract. De verhuurder kan het tijdelijke huurcontract niet tussentijds opzeggen.

Huurder
Huurders met een vast huurcontract moeten zich bij de opzegging houden aan de opzegtermijn. De opzegtermijn voor de huurder is gelijk aan de betalingstermijn voor de huur: in de meeste gevallen betalen huurders de huur per maand, in dat geval is de opzegtermijn dan ook 1 maand.

Indien in het vaste contract een minimale huur periode is afgesproken (bijvoorbeeld minimaal 1 jaar), kunt u tijdens deze periode de huur niet stoppen. Dit kan wel als de verhuurder daarmee akkoord gaat. Zorg er in dat geval voor dat er schriftelijke afspraken worden gemaakt over het vertrek en de huur.

Hoewel de verhuurder een tijdelijk huurcontract niet mag opzeggen, mag de huurder dat wel. Vaak is er een opzegdatum in het contract opgenomen.

 

Heeft u vragen over het opzeggen van uw huurcontract? Of twijfelt u of de opzegging rechtmatig is?
De Rechtswinkel Rotterdam is bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.