Opzegging abonnement & stilzwijgende verlenging

RedactieConsumentenrecht

Wanneer kunt u uw abonnement op internet, tv of telefoon opzeggen? En wat gebeurt er als de afgesproken duur van het abonnement verloopt? Hieronder zal er een overzicht gegeven worden van de punten waarop gelet moet worden bij het opzeggen van een telefoon-, tv- en internetabonnement.

Voor de toepassing van regels over opzeggen van abonnementen op internet, tv en telefoon is het belangrijk om onderscheid te maken tussen abonnementen met een einddatum en abonnementen zonder einddatum.

Abonnement met einddatum

Als u een abonnement heeft afgesloten met een einddatum, kunt u in principe het abonnement niet eerder opzeggen dan de afgesproken einddatum. U zult uw contract en de algemene voorwaarden van de provider moeten bekijken voor de mogelijkheden om eerder op te zeggen.

Als de einddatum is verstreken en u het abonnement niet heeft opgezegd, wordt het abonnement vaak automatisch verlengd. Vanaf het moment dat het abonnement automatisch verlengd is, geldt er een opzegtermijn van maximaal één maand.

Een andere mogelijkheid is dat uw provider u, na het passeren van de einddatum, een nieuw contract aanbiedt. Let wel op, hier ontstaat een nieuw contract en er start dus ook een nieuwe periode. De opzegtermijn is hier dus niet één maand. Wederom is het belangrijk dat u goed het contract en de algemene voorwaarden van uw provider doorneemt.

Abonnement zonder einddatum

Als u een abonnement zonder einddatum heeft afgesloten, kunt u dit abonnement ieder moment opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

Hoe moet u precies  uw abonnement opzeggen? 

Het opzeggen van uw abonnement gaat op dezelfde manier als hoe u het afsloot. Als u het abonnement via internet heeft afgesloten, dan mag u het ook via internet opzeggen. Zo geldt dit ook als u het abonnement telefonisch heeft afgesloten.

Let wel op dat u kunt aantonen dat u heeft opgezegd. Vraag bij het bedrijf om een brief of e-mail waarin bevestigd wordt dat u daadwerkelijk het abonnement heeft opgezegd. Het is belangrijk om van deze bevestigingsbrief of mail een kopie te bewaren.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.