Ouderschapsverlof

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Ouderschapsverlof is een vorm van verlof die beschikbaar is voor werknemers die kinderen hebben. Het is bedoeld om ouders te helpen de zorg voor hun kinderen te combineren met hun baan. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van ouderschapsverlof bespreken, waaronder wat het is, wie er recht op heeft, hoe lang het duurt en hoe het wordt betaald.

Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een wettelijk recht voor werknemers die kinderen hebben tot en met de leeftijd van 8 jaar. Het verlof is bedoeld om ouders de mogelijkheid te geven hun werk tijdelijk te onderbreken of minder te werken om voor hun kinderen te zorgen. Het is geen verplichting voor werkgevers om het verlof te verstrekken, maar zij moeten het verlof wel mogelijk maken.

Wie heeft er recht op ouderschapsverlof?

Alle werknemers die in Nederland werken en een kind hebben tot en met de leeftijd van 8 jaar hebben recht op ouderschapsverlof. Het maakt niet uit of het kind biologisch of geadopteerd is. Ook pleegouders hebben recht op ouderschapsverlof.

Hoe lang duurt ouderschapsverlof?

Werknemers hebben recht op een maximum van 26 keer de wekelijkse arbeidsduur aan ouderschapsverlof per kind. Dit betekent dat als een werknemer bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, hij of zij recht heeft op 1040 uur ouderschapsverlof per kind. Het verlof kan worden opgenomen tot het kind 8 jaar oud is.

Het is mogelijk om het verlof in delen op te nemen. Zo kan een werknemer er bijvoorbeeld voor kiezen om één dag per week ouderschapsverlof op te nemen gedurende een periode van 52 weken.

Hoe wordt ouderschapsverlof betaald?

Tijdens ouderschapsverlof betaalt de werkgever geen salaris aan de werknemer. De werknemer heeft wel recht op een ouderschapsverlofkorting van de Belastingdienst. Dit is een bedrag dat de werknemer eenmaal per jaar terug kan vragen bij de Belastingdienst. De hoogte van de ouderschapsverlofkorting is afhankelijk van het aantal uren ouderschapsverlof dat is opgenomen.

Met ingang van 2 augustus 2022 hebben werknemers tijdens de eerste 9 weken van hun ouderschapsverlof recht op betaald ouderschapsverlof. Gedurende deze periode ontvangen werknemers maximaal 70% van hun dagloon of van het wettelijk maximumdagloon als uitkering, afhankelijk van welk bedrag lager is. In sommige gevallen kan de werkgever het dagloon van de werknemer aanvullen tot 100%, zoals vastgelegd in het contract of de cao. Daarnaast bouwen werknemers vakantiedagen op over de uren die zij opnemen tijdens het ouderschapsverlof.

In conclusie is ouderschapsverlof een wettelijk recht voor werknemers die kinderen hebben tot en met de leeftijd van 8 jaar. Het biedt ouders de mogelijkheid om hun werk tijdelijk te onderbreken of minder te werken om voor hun kinderen te zorgen. Alle werknemers in Nederland hebben recht op ouderschapsverlof, ongeacht of het kind biologisch, geadopteerd of pleegkind is. Werknemers hebben recht op een maximum van 26 keer de wekelijkse arbeidsduur aan ouderschapsverlof per kind en het verlof kan worden opgenomen tot het kind 8 jaar oud is. Tijdens ouderschapsverlof betaalt de werkgever geen salaris aan de werknemer, maar de werknemer heeft wel recht op een ouderschapsverlofkorting van de Belastingdienst. Sinds 2 augustus 2022 hebben werknemers tijdens de eerste 9 weken van hun ouderschapsverlof recht op betaald ouderschapsverlof.