(Parkeer)boete(s): wat zijn uw rechten (en plichten)?

RedactieAlgemeen

Het overkomt iedereen wel eens: een boete voor te hard rijden of een boete voor bijvoorbeeld foutparkeren. Een boete opgelegd krijgen is erg vervelend, maar wat kunt u nu precies doen om daartegenin te gaan? En wat zijn uw rechten en plichten wanneer u niet tijdig een reactie ontvangt?

Wanneer u een verkeersboete ontvangt kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit bezwaar maakt u bij de officier van justitie. Bezwaar maken kan heel eenvoudig online, maar het kan ook via een brief. Het is wel van belang dat u tijdig bezwaar maakt. U krijgt hiervoor 6 weken de tijd na het ontvangen van de verkeersboete. Terwijl het bezwaarschrift aanhangig is, hoeft u de verkeersboete (nog) niet te betalen. Het kan eventueel geen kwaad dit wel te doen, maar het hoeft nog niet. Wanneer u geen bezwaar wil maken betaal de boete dan op tijd! Als u dit niet doet kunnen de aanmaningen hoog oplopen.

Hoe lang mag de overheid wachten met de beslissing op bezwaar?
Dit kan variëren van 6 tot 18 weken. Doorgaans is 6 weken de norm, maar hier kan bij wet van worden afgeweken. Vervolgens kan de beslistermijn met maximaal 6 weken worden verlengd. Het is wel van belang dat u hierover wordt geïnformeerd, gebeurt dit niet dan is de officier van justitie namelijk te laat.
Het mag dus maximaal 18 weken duren voordat u een beslissing op uw bezwaar ontvangt. Let goed op deze termijn! Het kan namelijk wel eens voorkomen dat de beslissing op bezwaar te laat komt, of dat de verlengtermijn niet goed is gecommuniceerd.

Wat zijn uw rechten in zo’n geval?
U kunt een vergoeding krijgen voor het niet tijdig ontvangen van een beslissing op uw bezwaar. Een voorwaarde voor deze verkrijgen van deze vergoeding, ook wel een dwangsom genoemd, is dat u de overheid in gebreke stelt. Dit kunt u doen door het formulier ingebrekestelling uit te printen, in te vullen en vervolgens op te sturen. Als de overheid dan niet binnen 2 weken een beslissing heeft genomen, dan gaat automatisch de dwangsom lopen.

Let wel: het recht op schadevergoeding doet geen afbreuk aan de beslissing op bezwaar. Het is dus niet zo dat u de boete dan automatisch niet meer hoeft te betalen of dat deze boete ineens niet meer rechtsgeldig is. Het kan dus zo zijn dat, ondanks dat de overheid in verzuim is, de boete wel terecht wordt geacht. Dan zal u de boete alsnog moeten betalen.

Wel is het fijn om eventuele compensatie te krijgen als de overheid niet tijdig een beslissing neemt.

Is de beslissing op uw bezwaar te laat genomen, maar heeft u de overheid niet in gebreke gesteld? Dan heeft u ook geen recht meer op de dwangsom. Het is dus van belang dat u zelf goed deze termijnen in de gaten houdt, zodat u (waar mogelijk) uw recht kan halen.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar en bent u van mening dat de boete onterecht is? Dan kunt u in beginsel na het ontvangen van de beslissing op bezwaar naar de kantonrechter stappen. Een voorwaarde hiervoor is wel dat u, in tegenstelling tot bij het bezwaarschrift, de boete voldoet. Tevens is het zo dat wanneer de dwangsom is gaan lopen, u meteen naar de kantonrechter kan. Wel moet u dan ook de boete eerst betalen.

Het ontvangen van een verkeersboete is enorm vervelend, maar in sommige gevallen kan dit de pijn een beetje verzachten. Let dus goed op wanneer u de boete ontvangt en wanneer u een bezwaarschrift indient!