Recht op huurverlaging?

RedactieHuur- en woonrecht

Indien je problemen hebt met jouw verhuurder omdat de verhuurder zich bijvoorbeeld niet houdt aan haar verplichtingen, dan kun je daartegen in verzet komen. Als huurder heb je namelijk plichten maar ook rechten. Indien je last hebt van een bouwtechnisch probleem, bijvoorbeeld omdat je geen toilet of geen ramen hebt in je woning, dan kan je een verzoek indienen bij de Huurcommissie. Het kan namelijk zijn dat je recht hebt op huurverlaging. In dit artikel wordt eerst uitgelegd wat de rechten en plichten zijn als huurder en verhuurder. Daarna wordt uitgelegd wanneer en hoe je een verzoek kunt indienen bij de Huurcommissie.

Indien je een sociale huurwoning huurt, dan heb je rechten en plichten. Een plicht is bijvoorbeeld dat jij op tijd de huur betaalt. Je moet je ook als goed huurder gedragen, zo ben jij verantwoordelijk voor de kleine reparaties. Een voorbeeld hiervan is het repareren van een kapotte trapleuning. Ook moet jij eventuele gebreken melden aan de verhuurder. De tip: doe dit meteen schriftelijk.

Maar als huurder heb je natuurlijk ook rechten. Je hebt recht op een woning zoals je die mag verwachten. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat schimmel kan ontstaan in jouw woning omdat de ventilatiekanalen niet (goed) werken. Daarnaast moet de verhuurder haar verplichtingen nakomen. Een verhuurder is verantwoordelijk voor het groter onderhoud, zoals het repareren van de technische installaties binnen de woning. Op de website van de rijksoverheid vind je een overzicht van de verdeling die laat zien wie voor wat verantwoordelijk is.

Het kan zijn dat een verhuurder zich niet houdt aan haar verplichtingen. Er kan sprake zijn van allerlei verschillende gebreken. Dit zijn tekortkomingen van de verhuurder die ervoor zorgen dat het woongenot van de huurder daalt. Er zijn veel soorten gebreken. Deze kan je vinden in het gebrekenboek van de Huurcommissie. In dit boek gaat het om drie soorten gebreken. Categorie A zijn de zeer ernstige gebreken, categorie B zijn de ernstige gebreken en categorie C is een rest categorie.

Mocht je van mening zijn dat er een gebrek is in jouw sociale huurwoning waar de verhuurder verantwoordelijk voor is, dan moet je dit melden aan de verhuurder. Als huurder heb je namelijk een mededelingsplicht. Het is zeer belangrijk dat je dit (ook) schriftelijk laat weten aan de verhuurder. Op deze manier heb je bewijs van jouw mededeling. Een e-mail schrijven naar de verhuurder is voldoende maar je kan ook een aangetekende brief sturen. In deze e-mail of brief vertel je over het gebrek in jouw woonruimte en vraag je de verhuurder om dit probleem binnen een redelijke termijn op te lossen.

Indien het niet om een spoedgeval gaat, heeft een verhuurder officieel zes weken de tijd om het gebrek op te lossen. Bij een spoedgeval, zoals een lekkage, moet de verhuurder snel met een oplossing komen.

Indien je een schriftelijke melding gedaan hebt aan jouw verhuurder en de verhuurder heeft het gebrek na zes weken nog niet opgelost, dan kan het zijn dat je recht hebt op een lagere huurprijs. Om hier achter te komen, moet je een verzoek indienen bij de Huurcommissie tot huurverlaging. De Huurcommissie zal dan beoordelen of sprake is van een gebrek en zal beoordelen of je recht hebt op een lagere huurprijs. Een verzoek indienen bij de Huurcommissie kost normaal gesproken 25 euro maar onder bepaalde voorwaarden kan het zijn dat je recht hebt op een vrijstelling van dit bedrag.

Zodra je een verzoek hebt ingediend bij de Huurcommissie, dan kan het ongeveer zes maanden duren voordat de Huurcommissie een uitspraak doet.