Rechten van een onderhuurder

RedactieAlgemeen

Wanneer u een huis huurt heeft u recht op huurbescherming. Als onderhuurder is het echter vaak onduidelijk wat uw rechten precies zijn. Onderhuur van een woning is in principe verboden, tenzij de verhuurder akkoord gaat met de onderhuur. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor huurbescherming als onderhuurder dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het huren van een zelfstandige woonruimte en het huren van een onzelfstandige woonruimte.

Ik huur een zelfstandige woonruimte

U huurt een zelfstandige woonruimte indien u een woning huurt met een eigen toilet, een eigen keuken, een eigen wasruimte met bad of douche en een eigen voordeur die u op slot kunt doen.

Indien u een zelfstandige woonruimte huurt geniet u huurbescherming. Dit betekent dat indien de hoofdhuurder het huurcontract met de verhuurder opzegt u de nieuwe hoofdhuurder wordt. U hoeft de woning dan dus niet te verlaten. Deze regel geldt ook indien er geen toestemming was gegeven door de verhuurder voor de onderhuur. De verhuurder kan in dit geval echter wel binnen zes maanden nadat de onderhuurder huurder is geworden de kantonrechter verzoeken de huurovereenkomst te laten beëindigen.

Ik huur een onzelfstandige woonruimte

Indien u een onzelfstandige woonruimte huurt, zoals bijvoorbeeld een losse kamer, dient u de woning te verlaten wanneer het contract van de hoofdhuurder wordt beëindigd. Indien u schade lijdt omdat u eerder uit de woning moet vertrekken dan afgesproken met de hoofdhuurder, is het mogelijk om een schadevergoeding te eisen van de hoofdhuurder indien er sprake was van een verbod op onderhuur tussen de hoofdhuurder en verhuurder.

Rechten van een onderhuurder

Kortom, voor de beoordeling of u in aanmerking komt voor onderhuur is het van belang of u een zelfstandige of een onzelfstandige woonruimte huurt. Indien sprake is van onderhuur van een zelfstandige woonruimte, geniet u huurbescherming indien de hoofdhuurder de woning verlaat. U hoeft de woning dan niet te verlaten. Indien u echter een onzelfstandige ruimte huurt, dient u de woning te verlaten indien de hoofdhuurder de woning verlaat. In sommige gevallen kunt u dan wel aanspraak maken op een schadevergoeding jegens de hoofdhuurder.