Samenwonen en een koopwoning: wie krijgt het huis?

RedactieAlgemeen

Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan moet er ook beslist worden wat er met het koophuis gaat gebeuren waar jullie in woonden. Er zijn hier twee scenario’s denkbaar:

 

  • Het koopcontract staat op naam van een van ons
  • Het koopcontract staat op naam van ons beiden

 

Het koopcontract staat op naam van een van ons

Wanneer een van u het huis gekocht heeft is de situatie het meest duidelijk. De eigenaar beslist of hij/zij er zelf in blijft wonen en wat er met de woning gaat gebeuren. Als de eigenaar in de woning wil blijven, heeft de ander geen keus en moet vertrekken. Belangrijke kanttekening hierbij is wel dat er soms in een samenlevingscontract afspraken zijn gemaakt over dit onderwerp. Deze afspraken moeten uiteraard door beide partijen worden nageleefd.

 

Het koopcontract staat op naam van ons beiden

De situatie wordt ingewikkelder wanneer u en uw ex-partner beiden op het koopcontract staan. Dan moeten jullie overeenstemming bereiken over wat er met de woning gaat gebeuren. Wie blijft er wonen? Verkopen we de woning en verdelen we de koopprijs? Het is belangrijk om deze afspraken duidelijk te maken zodat er later geen twijfel over kan ontstaan. Ook is het belangrijk om deze afspraken op papier te zetten.

 

Blijft een van u in de woning wonen? Belangrijk is dan dat diegene toestemming van de hypotheekverstrekker moet krijgen om het koopcontract enkel op zijn/haar naam te zetten. U moet dit dan wel alleen kunnen en willen betalen. Het kan zijn dat de woning sinds de aankoop meer waard is geworden. U kunt dit vaststellen door de woning te laten taxeren of door de WOZ waarde erbij te pakken. Bij overwaarde zal degene die in de woning blijft de andere partner moeten uitkopen. Dit betekend dat de helft van de overwaarde aan de ander betaald moet worden.

 

Besluiten jullie de woning te verkopen? Dan is het belangrijk om te weten of uw hypotheekschuld niet hoger is dan de taxatiewaarde van de woning. Is dat het geval? Dan is er een restschuld. Als u de Nationale Hypotheek Garantie heeft kan deze schuld onder voorwaarden worden kwijtgescholden. Lukt dit niet? Dan moet deze restschuld terugbetaald worden aan de bank. Hiervoor zijn jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk. Het is dus belangrijk om ook hier duidelijke afspraken over te maken. Als er juist sprake is van overwaarde bij de verkoop, dan krijgt u beiden de helft hiervan.

 

Mocht het niet lukken om hier samen goed uit te komen dan kunt u mediation proberen. Een mediator zal dan als een bemiddelaar samen met u beiden proberen tot oplossingen te komen. U kunt via https://mfnregister.nl/zoek-mediator/ een mediator bij u in de buurt vinden. Natuurlijk zult u wel beiden akkoord moeten gaan met een mediationtraject. Lukt dit ook niet? Dan kunt u een advocaat inschakelen. Zo is er voor de verkoop van de woning toestemming van beide partijen nodig. Mocht uw ex-partner niet willen meewerken en blijven weigeren dan kan een advocaat voor u bij de rechtbank vragen om toestemming voor de verkoop van de woning. De toestemming van de rechtbank vervangt dan de toestemming van uw ex-partner.