Wanneer geldt een cao en wat als de werkgever deze niet nakomt?

RedactieAlgemeen

Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over loon, betaling van overwerk of werktijden. Een cao wordt afgesloten door een of meer werkgevers, een of meer werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.

Wanneer geldt een cao?

Vaak staat in uw arbeidsovereenkomst of er voor u een cao geldt. Mocht uw werkgever niet kunnen aangeven of voor u een cao geldt, dan kunt u contact opnemen met uw vakbond. De vakbond kan dan aangeven of een bepaalde cao voor u geldt. Bij meer inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met zowel uw vakbond als een van de partijen die betrokken is bij de cao.

Uw werkgever moet de cao toepassen als (i) hij hem zelf heeft afgesloten, (ii) hij lid is van een werkgeversorganisatie die er een voor hem heeft afgesloten of (iii) als er in zijn branche een bedrijfstak-cao is die algemeen verbindend verklaard is. In het laatste geval geldt de cao automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak.

Bovendien is het van belang of u lid bent van een vakbond. Vakbondsleden zijn automatisch partij bij het afsluiten van een cao. Als de werkgever ook partij is bij de cao zijn zij beide gebonden aan de cao en kunnen zij rechten en plichten uit de cao halen.

Het kan zo zijn dat u geen lid bent van een vakbond die partij is bij de gesloten cao en uw werkgever hierbij wel een partij is. In dat geval is hij verplicht niet-vakbondsleden hetzelfde te behandelen als vakbondsleden onder de cao. Uw werkgever moet de cao dus in acht nemen. U kunt echter als niet-vakbondslid deze inachtneming niet afdwingen.

Indien u geen lid bent van de vakbond die partij is bij de gesloten cao en uw werkgever ook geen partij is, dan zijn er geen rechten te ontlenen aan de cao. Dit is anders als er sprake is van algemeen verbindend verklaring, want dan geldt de cao automatisch.

Niet nakomen cao

Als een cao voor u van toepassing is kan de situatie voorkomen dat uw werkgever de cao-afspraken niet nakomt. U kunt hem dan daarop aanspreken. Mocht er een probleem ontstaan kunt u proberen samen met uw werkgever een oplossing te vinden. Indien u onderling niet tot een oplossing komt, kunt u altijd contact opnemen met de Stichting Rechtswinkel Rotterdam. Via een telefonisch gesprek kunnen wij uw situatie bespreken en vervolgens bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.

U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090