Wanneer heb ik recht op energietoeslag en hoe vraag ik dit aan?

RedactieSociaal Recht, Uw recht

De energieprijzen zijn de laatste tijd erg gestegen. Dit is ontzettend vervelend, vooral wanneer uw energiecontract net is beëindigd. In sommige huishoudens lopen de prijzen wel op tot 600 euro per maand. Het kabinet heeft geld vrijgemaakt om gezinnen te helpen die dit wellicht goed kunnen gebruiken. Maar heeft iedereen hier recht op en hoe vraagt u de energietoeslag aan?

Wie hebben recht op energietoeslag?

De energietoeslag kunt u aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat en bedraagt ongeveer 1.300 euro. Of u in aanmerking komt voor de energietoeslag is afhankelijk van uw inkomen. Bent u ouder dan 21 jaar en woont u alleen, dan moet u minder dan 1.310,05 netto per maand verdienen. Bent u ouder dan 21 jaar en woont u samen, dan moet u samen minder dan 1.871,50 netto per maand verdienen. Let op: de energietoeslag moet u zelf aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Energietoeslagen en bijstand

Wanneer u een bijstandsuitkering, IOAW-uitkering, IOAZ-uitkering of een Bbz-uitkering ontvangt, dan wordt de uitkering automatisch aangevraagd. U hoeft zelf dus niets aan te vragen, de energietoeslag wordt automatisch op uw rekening gestort. Mocht u niks hebben ontvangen, neem dan contact op met de gemeente waar u ingeschreven staat.

 Als student recht op een energietoeslag?

In beginsel komen studenten niet in aanmerking voor de energietoeslag. Wel kunnen studenten een individuele bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Dit geld is vrijgemaakt voor studenten die in ernstige financiële problemen dreigen te komen als gevolg van de hoge energieprijzen. U vraagt de tegemoetkoming aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw individuele situatie. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 21 jaar of ouder.
  • Het energiecontract moet op uw naam staan.
  • Uw totale inkomen moet minder dan 1.310,05 netto per maand zijn als u alleen woont. Woont u samen, dan moet u samen minder dan 1.871,50 netto per maand verdienen. Het bedrag dat u leent bij DUO wordt ook meegerekend als inkomen. Ook inkomen dat u uit werk ontvangt of krijgt van uw ouders wordt meegerekend.
  • Als laatste kunnen de gemeentes nog extra eisen stellen en zij bepalen uiteindelijk of de tegemoetkoming wordt toegekend en hoe hoog deze is.

Let op: de financiële tegemoetkoming moet u zelf aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

 Als gepensioneerde recht op energietoeslag?

Bent u gepensioneerd en woont u alleen, dan moet u minder dan 1.455,67 netto per maand verdienen. Bent u gepensioneerd en woont u samen, dan moet u samen minder dan 1971,05 netto per maand verdienen. Let op: de energietoeslag moet u zelf aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Energietoeslag en een uitkering

De energietoeslag heeft geen gevolgen voor toeslagen of een uitkering die u ontvangt. Dit geldt ook voor studenten.

Let op: Gemeentes hebben vrijheid in het uitkeren van de energietoeslag en de hoogte van de toeslag. Let daarom goed op welke vereisten bij uw gemeente van toepassing zijn en neem zo nodig contact op.

Hulp bij geldzorgen door hoge energierekening

Heeft u door de stijgende energieprijzen problemen met het betalen van rekeningen. Wacht niet te lang en schakel op tijd hulp in. Kijk op www.geldfit.nl/energie. Of bel naar 0800-8155. Hier kunt gratis naar bellen en is geheel anoniem. Ook is het mogelijk om afspraken te maken met energieleveranciers wanneer u de energierekening écht niet meer kunt betalen. Niemand kan zomaar afgesloten worden van energie.

  1. Neem contact op met uw energieleverancier wanneer u een betalingsachterstand heeft of wanneer u geldzorgen heeft.
  2. De energieleverancier spreekt met u een betalingsregeling af.
  3. Ook bestaat er een noodfonds waar mensen mogelijk hulp kunnen krijgen.