Wanneer heeft u recht op een reiskostenvergoeding?

RedactieAlgemeen

Hoogstwaarschijnlijk bevindt uw werk zich niet direct naast de voordeur. Veel mensen moeten reizen naar hun werk en doen dat bijvoorbeeld met de auto of met het OV. In sommige gevallen kunnen de kosten die hiermee gemoeid zijn worden vergoed door de werkgever, maar uw werkgever is hier niet altijd toe verplicht. Wanneer heeft u nu recht op een reiskostenvergoeding?

 

Allereerst heeft u recht op een reiskostenvergoeding, wanneer dit is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst. Uw werkgever heeft zich hier dan aan te houden. Over deze vergoeding kunt u vóór het tekenen van het arbeidscontract onderhandelen met uw werkgever, maar let erop dat een werkgever in beginsel niet wettelijk verplicht is tot het betalen van een reiskostenvergoeding.

Daarnaast kan er voor uw arbeidscontract een cao gelden. Indien dat het geval is, kan hierin een bepaling zijn opgenomen die u een recht op reiskostenvergoeding toekent. In de cao is dan tevens bepaalt hoe hoog deze vergoeding is. Wanneer de voor uw geldende cao bepaalt dat u recht heeft op een reiskostenvergoeding, is uw werkgever verplicht deze aan u te betalen, ook als dit niet in uw arbeidsovereenkomst staat.

Tenslotte kunnen afspraken over reiskostenvergoeding in de bedrijfsregels of het personeelshandboek van uw werkgever staan. Hiervan kunt u een kopie opvragen bij uw werkgever.

 

In tijden van corona

Veel mensen werken nu al een tijdje thuis in plaats van op hun vaste werkplek en maken daardoor geen of minder reiskosten. Toch mag een vaste reiskostenvergoeding gewoon worden uitbetaald. De werkgever is hier echter niet toe verplicht. U kunt een doorbetaling van de reiskostenvergoeding dus niet afdwingen, tenzij anders is bepaald in de arbeidsovereenkomst of in de cao.

 

Loonvordering

Maar wat als u recht heeft op een reiskostenvergoeding, maar uw werkgever deze niet of niet op tijd betaalt? Ga met uw werkgever in gesprek, of stuur uw werkgever per aangetekende brief een loonvordering, waarin u uw werkgever vordert om binnen een bepaalde tijd de verschuldigde vergoeding te betalen. Deze loonvordering dient u binnen vijf jaar in te stellen.

 

Indien u vragen heeft na het lezen van dit artikel, dan kunt u ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090.