Wanneer heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding?

RedactieAlgemeen

Bij een verhuizing komen meestal de nodige kosten kijken. In het geval dat u een woning huurt, kunt u bij renovatie deze kosten vergoed krijgen van uw verhuurder. Dit wordt een verhuiskostenvergoeding genoemd. Maar wanneer heeft u nu recht op deze vergoeding?

Wanneer heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding?

Wanneer uw woning gerenoveerd moet worden of u door sloop van de woning moet verhuizen, is de verhuurder verplicht de verhuiskosten te vergoeden. Hierbij maakt het niet uit of u een woning huurt van een particulier of een woningbouwvereniging.

Wat hierbij belangrijk is om te melden, is dat u niet voor de vergoeding in aanmerking komt indien er sprake is van groot onderhoud. In dit geval is de verhuurder niet verplicht om de verhuiskosten te vergoeden. Het moet echt gaan om een renovatie. Bij renovatie wordt de woning vernieuwd. Bij onderhoud verandert er niks aan de woning zelf, er worden alleen delen van de woning hersteld. In dit geval is er dus geen verplichting tot het vergoeden van de verhuiskosten.

Geen verhuiskostenvergoeding bij kamerhuur

De verhuiskostenvergoeding geldt alleen voor zelfstandige woonruimten, woonwagens en staanplaatsen. Indien u dus alleen een kamer huurt komt u niet voor de vergoeding in aanmerking. Als de verhuurder bereid is om mee te werken, is het wel mogelijk om er afspraken over te maken. Maar zoals gezegd is hij hier dus niet toe verplicht. Dit komt doordat verwacht wordt dat de verhuiskosten bij kamers doorgaans lager zijn dan bij woningen.

Hoogte verhuiskostenvergoeding

De minimale hoogte van de door u te ontvangen vergoeding wordt ieder jaar voor 1 maart bepaald. Dit wordt wettelijk vastgesteld. In het jaar 2020 is de vergoeding vastgesteld op een bedrag van €6.253,-.

De verhuurder mag ook de betaling in natura voldoen. Dit kan bijvoorbeeld doordat hij de verhuizing regelt. Deze betaling in natura mag u wel weigeren en de wettelijke vergoeding eisen.

Geld van de gemeente

Het kan zijn dat u ook geld kunt krijgen van de gemeente. Dit is niet in plaats van de vergoeding van de verhuurder, hier blijft u namelijk recht op hebben. Wel mag hij het bedrag dat hij uitkeert verlagen met de grootte van de bijdrage die u van de gemeente ontvangt.

In sommige gevallen kunt u dus in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding. Dit kan erg helpen indien u kosten moet maken voor een verhuizing door renovatie. Mocht u verder nog vragen hebben, kunt u ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 0104130090