Wanneer heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?

RedactieAlgemeen

In sommige gevallen kunt u recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit houdt in dat u eenmalig een vast bedrag betaalt voor uw advocaat of mediator, in plaats van het gebruikelijke uurtarief.

 

Of u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen. Wanneer uw inkomen te hoog is, heeft u geen recht meer op gesubsidieerde rechtsbijstand. Het idee hierachter is om rechtsbijstand voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor de mensen die het normale uurtarief van een advocaat of mediator nauwelijks kunnen betalen. In 2019 heeft u geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan EUR 26.900 (voor alleenstaanden) of EUR 38.000 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen).

Bij de controle van uw inkomen wordt uitgegaan van uw inkomen twee jaar vóór aanvraag van de gesubsidieerde bijstand, de zogenaamde peildatum. Hiervoor worden gegevens opgevraagd bij de belastingdienst. Wanneer u geen belastingaangifte doet, wordt er van uw belastbaar inkomen uitgegaan. Als u bijvoorbeeld in 2019 een aanvraag zou doen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, worden de gegevens van 2017 opgevraagd bij de belastingdienst. Wanneer u van mening bent dat uw financiële situatie in de afgelopen twee jaar dusdanig is veranderd, kunt u een aanvraag doen om van een ander peiljaar uit te gaan. Dit kan handig zijn wanneer uw inkomen in de laatste twee jaar omlaag is gegaan.

Wanneer u geen recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand betaalt u het uurtarief van uw advocaat of mediator. Wanneer u wel recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt u eenmalig een vaste bijdrage. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Daarbij geldt in het algemeen: hoe hoger uw inkomen in het jaar van de peildatum, hoe hoger de eigen bijdrage.

Let wel op: mocht u gedurende uw zaak wisselen van advocaat, dan betaalt u opnieuw een eigen bijdrage. Ook wanneer u meerdere juridische problemen heeft, betaalt u per ‘probleem’ een eigen bijdrage. In sommige gevallen kan een advocaat meer tijd nodig hebben bij behandeling van de zaak dan gebruikelijk. Dan kan het ook zo zijn dat u nog een keer de eerder berekende eigen bijdrage moet betalen.

Mocht u vragen hebben over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u ons bereiken op 010-4130090 gedurende onze openingstijden.