Wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

RedactieHuur- en woonrecht

huur

U kunt in 2 gevallen huurverlaging vragen. Als uw huur hoger is dan de maximale huurprijs. Of als u extra huur heeft betaald omdat u teveel inkomsten had, maar uw inkomen is gedaald.

1. Huurverlaging bij maximale huurprijs

Betaalt u meer dan de maximale huurprijs voor uw sociale-huurwoning? Dan kunt u aan uw verhuurder huurverlaging voorstellen tot aan dit maximum. Het aantal punten bepaalt de maximale huurprijs van uw woning. Controleer of de huurprijs van uw woning redelijk is op de website van de Huurcommissie.

Huurverlaging woning vrije sector

Er geldt geen maximale huurprijs of puntentelling voor woningen in de vrije sector (geliberaliseerde huurcontracten). U kunt wel uw verhuurder om huurverlaging vragen.

Is het contract van uw vrije-sectorhuurwoning korter dan 6 maanden geleden ingegaan? Dan kan de Huurcommissie voor u nagaan of de huurprijs redelijk is. Dit heet de toets aanvangshuurprijs.

2. Huurverlaging op basis daling inkomen

Heeft u een extra huurverhoging gehad vanwege uw inkomen? En is uw huishoudinkomen daarna gedaald? Dan kunt u huurverlaging voorstellen aan uw verhuurder tot het niveau dat past bij dit lagere inkomen.

Voorwaarden aanvragen huurverlaging

U kunt op ieder moment vragen om huurverlaging, zodra uw huishoudinkomen daalt. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • U kunt alleen voor de laatste 2 huurverhogingen een huurverlaging vragen. Uw huishoudinkomen moet dan lager zijn dan de inkomensgrens die gold bij de laatste 2 huurverhogingen. Daalde uw huishoudinkomen alleen tot onder de grens van de laatste huurverhoging? Dan kunt u ook alleen hiervoor huurverlaging vragen.
  • Daalde uw huishoudinkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan kunt u soms voor meer dan de laatste 2 huurverhogingen een huurverlaging vragen. Hoe dit werkt, leest u hieronder bij het kopje “Huurverlaging en huurtoeslag”.
  • Krijgt u van de verhuurder huurverlaging? Dan gaat de huurverlaging in uiterlijk 2 maanden na de ontvangstdatum van uw verzoek. Dit geldt ook als uw verhuurder eerder niet akkoord ging met uw huurverlagingsvoorstel, maar de Huurcommissie of rechter de huurverlaging heeft toegekend. Huurverlaging geldt dus niet voor het verleden (geen terugwerkende kracht).

Let op: uw verhuurder kan uw aanvraag voor huurverlaging weigeren zolang uw huishoudinkomen over het hele jaar van de inkomensdaling nog niet is vastgesteld.De Belastingdienst doet dit meestal in juni na elk kalenderjaar. Weigert uw verhuurder een huurverlaging vanwege daling van uw inkomen in 2016? Dan kunt u pas in juni 2017 een huurverlaging voorstellen die u kunt afdwingen via de Huurcommissie. U kunt hiervoor een verzoekschrift voor huurverlaging op grond van inkomensindaling indienen.

Bepalen huurverlaging

Om te bepalen of u huurverlaging kunt vragen, heeft u 2 gegevens nodig:

  1. Het percentage waarmee uw huur de laatste keer of laatste 2 keer is verhoogd. Dit staat in de brief met het voorstel tot huurverhoging die uw verhuurder u stuurt (meestal in april). Staat er alleen een bedrag? Dan moet u zelf het percentage berekenen.
  2. Het gedaalde huishoudinkomen zoals vastgesteld door de Belastingdienst (definitieve aanslag of een inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) van alle bewoners).
Berekenen mogelijke huurverlaging
  1. Kijk in onderstaande tabel hoeveel procent extra huurverhoging  bij uw laatste 2 huurverhogingen was toegestaan. Vergelijk dit met uw huidige, gedaalde, huishoudinkomen.
  2. Zou uw huidige, lagere huishoudinkomen in de laatste 2 jaar tot minder huurverhoging hebben geleid? Dan kunt u huurverlaging aanvragen. U stelt dan het maximale huurbedrag voor dat is toegestaan bij de laatste 2 huurverhogingen op basis van uw huidige, lagere inkomen.
2014
Inkomen Maximale huurverhoging
Tot  € 34.085 4,0%
€ 34.085 – € 43.602 4,5%  (0,5% extra)
Meer dan € 43.602 6,5%  (2,5% extra)
2015
Inkomen Maximale huurverhoging
Tot € 34.229 2,5%
€ 34.229 – € 43.786 3,0%  (0,5% extra)
Meer dan € 43.786 5,0%  (2,5% extra)
2016
Inkomen Maximale huurverhoging
Tot € 34.678 2,1%
€ 34.678 – € 44.360 2,6%  (0,5% extra)
Meer dan € 44.360 4,6%  (2,5% extra)
Huurverlaging en huurtoeslag

Daalde uw huishoudinkomen tot onder de huidige huurtoeslaggrens van € 22.100 (eenpersoonshuishouden) of € 30.000 (meerpersoonshuishouden)? En steeg uw huurprijs  door de inkomensafhankelijke (extra) huurverhoging boven de huidige huurtoeslaggrens van € 710,68? Dan mag u eventueel meer dan de laatste 2 extra huurverhogingen die u kreeg vanwege uw inkomen corrigeren. U mag een huurbedrag voorstellen tot onder de € 710,68.

Na de huurverlaging kunt u dan huurtoeslag aanvragen. Bij De Belastingdienst kunt u een proefberekening maken over hoeveel huurtoeslag u krijgt.

Bezwaar maken tegen huurverhoging
Verschil bezwaar huurverhoging en voorstellen huurverlaging

De verschillen tussen bezwaar maken tegen huurverhoging en een huurverlaging voorstellen zijn:

  • Maakt u bezwaar tegen een huurverhoging en krijgt u gelijk van de verhuurder, de Huurcommissie of rechter? Dan gaat uw huur gaat minder omhoog.
  • Stelt u huurverlaging voor en stemt de verhuurder in of kent de Huurcommissie of rechter de huurverlaging toe? Dan gaat uw huur omlaag.

 

bron: www.rijksoverheid.nl