Wanneer mag de huur van een woning in de sociale sector worden verhoogd?

RedactieAlgemeen

Wettelijke huurverhoging

Voor alle woningen in de sociale sector – dus met een niet-geliberaliseerd huurcontract – stelt de overheid ieder jaar een maximaal percentage vast waarmee de verhuurder de huur één keer per jaar of twee keer per 24 maanden mag verhogen.De maximale huurverhoging mag in 2018 liggen tussen 3,9% en 5,4%. Deze stijging zal afhangen van uw inkomen van twee jaar hiervoor: het inkomen van 2016.

Inkomen tot € 41.056,-  

Maximale verhoging: 3,9%

 

Inkomen boven € 41.056,-

+ geen bewoners zijn die de AOW-leeftijd bereikt hebben?

+ het huishouden bestaat uit maximaal drie personen?

Maximale verhoging: 5,4%

 

Voorstel tot huurverhoging

Naast de wettelijk toegestane huurverhoging mag de verhuurder ook een voorstel tot huurverhoging doen. De verhuurder doet dit doorgaans schriftelijk en moet minimaal twee maanden voordat de huurverhoging ingaat aan de huurder kenbaar worden gemaakt. In het voorstel moet staan:

 • de oude en de nieuwe huurprijs;
 • het percentage of het bedrag waarmee de huur wordt verhoogd;
 • de datum waarop de huurverhoging in zal gaan;
 • op welke manier de huurder bezwaar kan maken tegen het voorstel tot huurverhoging;
 • is er sprake van een (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging (hiervan is sprake wanneer uw huur met meer dan 3,9% met een maximum van 5,4% omhoog gaat)? Dan moet de verhuurder de inkomensverklaring /huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel bijvoegen.

Bezwaar tegen huurverhoging

Wanneer u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging kunt u in een aantal gevallen bezwaar maken. Let wel dat het bezwaar dat u stuurt voor de huurverhoging aan de verhuurder moet worden verzonden. Redenen van bezwaar:

 • wanneer de huurverhoging meer bedraagt dan de maximale huurverhoging;
 • in het voorstel voor huurverhoging staan fouten of er is niet voldaan aan het termijn van twee maanden;
 • er is sprake van een all-in huur waardoor de kale huurprijs niet bekend is;
 • door de verhoging komt de huur boven de maximale huurprijs te liggen (de maximale huurprijs wordt berekend volgens het puntensysteem van de huurcommissie, zie huurcomissie.nl voor dit overzicht);
 • er is binnen 12 maanden opnieuw een voorstel om de huur verhogen;
 • wanneer de huur tijdelijk verlaagd is door de huurcommissie doordat er sprake is van ernstige onderhoudsgebreken en deze nog niet zijn verholpen.

Bezwaar tegen extra inkomensafhankelijke huurverhoging

U kunt bij inkomensafhankelijke huurverhoging bezwaar maken in de volgende gevallen:

 • uw inkomen is te laag of is gedaald;
 • uw huishouden heeft 1 of meer bewoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
 • uw huishouden bestaat uit meer dan drie personen;
 • u bent chronisch ziek of u heeft een beperking.

Verhuurder is het niet eens met uw bezwaar

Als uw verhuurder het niet eens is met uw bezwaar kunt u aan de Huurcommissie (huurcommissie.nl) verzoeken om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. Deze kosten zijn € 25,-. Mocht u in het gelijk worden gesteld, dan krijgt u dit bedrag terug. U moet wel zorgen dat dit verzoek binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging worden gedaan. De Huurcommissie zal dan beoordelen of het voorstel terecht is. De huurder kan zolang hierover nog geen uitspraak is gedaan de oude huurprijs blijven betalen.

Heeft u na aanleiding van het bovenstaande nog vragen of heeft relateerde vragen zoals huurverhoging na renovatie? Neem gerust contact met ons op. U vindt onze openingstijden en contactgegevens eveneens op deze website!

 

Bron: www.huurcommissie.nl en www.rijksoverheid.nl