Wat is een vrijwillige ouderbijdrage en is deze verplicht?

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht, Uw recht

Sinds 1 augustus 2021 is wettelijk vastgelegd dat alle basis- en middelbare school leerlingen mee moeten kunnen doen met extra activiteiten die door scholen worden georganiseerd. Dit betekent dat leerlingen hiervan niet kunnen worden uitgesloten wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Wat is deze vrijwillige ouderbijdrage precies en wat heeft dit voor gevolgen voor u en uw kind? In dit artikel geven we antwoord op uw vragen.

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

De vrijwillige ouderbijdrage is een financiële bijdrage die ouders kunnen betalen aan school voor verschillende ‘extra activiteiten’. Dit zijn activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, waarbij je kunt denken aan schoolreisjes, bijlessen, etentjes of sportdagen.

Let op! Het gaat hierbij dus niet om de verplichte lessen of lesmaterialen zoals leerboeken, atlassen, woordenboeken en rekenmachines.

Ben ik verplicht de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?

De vrijwillige ouderbijdrage voor deze extra activiteiten is niet verplicht. Als je deze bijdrage als ouder niet betaalt, hoef je dan ook geen reden aan te geven waarom je dit niet doet. Bovendien geldt sinds 2021 dat leerlingen nooit mogen worden uitgesloten van de extra activiteiten.

Wat betekent dit in de praktijk?

In de praktijk betekent dit dat de leerlingen van ouders die de vrijwillige bijdrage niet betalen, dus ook mogen meedoen met de extra activiteiten die door de school worden georganiseerd.

Daarnaast worden scholen verplicht in de schoolgids en het schoolplan expliciet aan te geven dat de ouderbijdrage voor deze activiteiten altijd vrijwillig is. Als er te weinig budget overblijft, zal de school een alternatief moeten bedenken om ervoor te zorgen dat elke leerling mee kan doen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.