Wat is partneralimentatie?

RedactieAlgemeen

Wanneer u of uw ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomsten om van te leven, dan is de ander verplicht om bij te dragen in de kosten. Dit heet partneralimentatie.

In beginsel kunt u samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie. Meestal gebeurt dit in samenspraak met een advocaat, mediator of notaris. Wanneer u er samen niet uitkomt,         kan de rechter een passend bedrag vaststellen.

De duur van de partneralimentatie is afhankelijk van wanneer uw scheiding heeft plaatsgevonden. Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. Wanneer uw scheiding op of na 1 juli 1994 heeft plaatsgevonden, is de duur van de partneralimentatie afhankelijk van de duur van uw huwelijk. Wanneer uw huwelijk langer dan 5 jaar heeft geduurd, heeft u maximaal 12 jaar recht op partneralimentatie. Bij een huwelijk van korter dan 5 jaar, heeft u hetzelfde aantal jaar recht op partneralimentatie als uw huwelijk heeft geduurd. Wanneer het een huwelijk met kinderen betreft, heeft u maximaal 12 jaar recht op alimentatie.

Na de wettelijke termijn stopt de betaling van partneralimentatie automatisch. Dezelfde termijnen gelden als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter. Daarnaast stopt de partneralimentatie als uw ex-partner zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven of als hij/zij opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.

Voor het wijzigen of beëindigen bij de rechter heeft u een advocaat nodig. Deze procedure begint met een verzoekschrift en daarvoor is in dit geval bepaald dat dit alleen via een advocaat kan. Hieraan zijn kosten verbonden. Naast de kosten voor uw advocaat, dient u griffierechten te betalen. Het griffierecht bedraagt in beginsel EUR 297. Wanneer u recht heeft op toevoeging bedraagt het griffierecht EUR 97.

Als uw ex-partner de partneralimentatie niet betaalt, kunt u via het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) de alimentatie innen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden: de alimentatie moet door de rechter zijn vastgesteld, er moet minimaal 1 maand achterstand zijn, de achterstand moet meer dan EUR 10 bedragen, de achterstand mag niet ouder dan 6 maanden zijn en uw ex-partner moet weten naar welk rekeningnummer hij/zij de alimentatie moet overmaken. Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet int het LBIO de alimentatie en keert het LBIO deze aan u uit. De kosten hiervan komen voor rekening van uw ex-partner.

Mocht u nog vragen hebben over de partneralimentatie, kunt u ons bereiken op 010 – 413 00 90.