Wat kunt u doen als u een huurachterstand heeft?

RedactieAlgemeen

In uw huurcontract staat opgenomen wanneer en hoeveel huur u (maandelijks) moet betalen. Het niet tijdig betalen van u huur leidt tot een huurachterstand. Vaak staan in het contract regelingen opgenomen over huurachterstanden. Een huurachterstand kan leiden tot vervelende, lastige en risicovolle situaties, waaronder ontruiming en ontbinding. Het is daarom van belang dat u snel handelt wanneer er sprake is van een huurachterstand.

Over het algemeen zal uw verhuurder contact met u opnemen. Dit wordt normaliter gedaan via een brief waarin vermeld staat dat u binnen 14 dagen uw huurachterstand dient te betalen. Na het verlopen van de 14 dagen kan de verhuurder extra kosten in rekening brengen. Het aantal dagen en de kosten (buitengerechtelijke incassokosten) zijn wettelijk vastgesteld. Mocht het zijn dat uw verhuurder geen brief stuurt met deze regeling, staat u vooralsnog in het recht om binnen 14 dagen te betalen. Pas daarna mag u verhuurder extra kosten rekenen.

Contact met uw verhuurder en betalingsregelingen 

Indien de verhuurder geen contact met u opneemt is het van belang dat u contact opneemt. Goede communicatie met uw verhuurder maakt het gemakkelijker om regelingen en afspraken te maken. Zodoende zou u een betalingsregeling kunnen overeenkomen. U laat dan zien dat u bereid bent te betalen, maar op dit moment niet de gehele achterstand in één keer kunt betalen. In de regeling kan u afspreken op welke dagen er betaald wordt en hoeveel u betaald. Uw verhuurder is echter niet verplicht om een betalingsregeling aan te gaan. Indien de verhuurder niet wil medewerken, houdt u dan aan de regeling die u wilde opstellen. Dit kan positieve gevolgen hebben als de verhuurder een procedure start; het laat goede wil zien en de schuld wordt minder. Mocht het zijn dat de verhuurder uw dossier heeft opgestuurd naar een deurwaarder, dient u een betaalafspraak te maken met de deurwaarder. U wordt hierover geïnformeerd via een aangetekende brief.

Hoeveel kunt u betalen als u een betalingsregeling start? U zou een bedrag kunnen overeenkomen aan de hand van het verschil tussen uw inkomen en de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van uw inkomen dat u nodig heeft voor uw vaste lasten. Het overige gedeelte aan inkomen dat u overhoudt, kunt u dan gebruiken om uw achterstand te betalen. Indien u de achterstand niet kunt betalen, kunt u ook contact opnemen met de sociale dienst. In bepaalde gevallen kunnen zij u een lening geven. Daarnaast is het verstandig om contact op te  nemen met schuldhulpverlening als u meerdere schulden heeft. Betalingsregelingen en contact met schuldhulpverlening en sociale dienst kunnen ervoor zorgen dat de incassokosten niet oplopen en ontruiming wordt voorkomen.

Eventuele acties door de verhuurder

De acties die uw verhuurder kunt ondernemen indien u een achterstand heeft zijn: ontbinding en ontruiming door middel van een procedure bij de rechter. Aangezien ontruiming (uitzetting) en ontbinding ernstig situaties zijn, is het van belang dat u snel om juridisch advies/bijstand vraagt. In dit soort gevallen kunt u uiteraard contact op nemen met de Stichting Rechtswinkel Rotterdam. Overigens is het verstandig om eerst u huur te betalen en dan pas uw overige vaste lasten, zo voorkomt u uitzetting.

Duidelijke afspraken, goed contact en schriftelijke bevestigingen

Zorg er in ieder geval voor dat u goed contact houdt met uw verhuurder en duidelijke afspraken maakt. Let er hierbij op dat u om bevestigingen vraagt en zorgt dat u alles schriftelijk heeft vastgesteld. Het is van belang dat u alles bijhoudt; e-mails, brieven, kopieën van brieven et cetera. Dit helpt indien u wilt vragen om juridisch advies of als uw verhuurder een procedure start.

Mocht u nog vragen hebben over huurachterstand, kunt u ons bereiken op 010 – 413 00 90.