Wat zijn de belangrijkste veranderingen aan het huurbeleid voor 2023?

RedactieHuur- en woonrecht, Uw recht

Er wordt actie ondernomen om de gevolgen van de hoge inflatie te beperken. In deze blog wordt besproken wat de maximum verhogingspercentages zijn, wat de eenmalige huurverlaging inhoud en hoeveel de verhoging van huurtoeslag is.

Wat betreft de huurverhoging, dit jaar is de CAO-ontwikkeling de grondslag voor verhoging van de huurprijs en niet langer meer de inflatie. Daarmee komt dit jaar de maximale huurstijging voor huurwoningen met een gereguleerd contract op 3,1%. Een gereguleerd contract betekent binnen de sociale huursector. Voor vrije sector woningen ligt de maximale verhoging altijd 1% hoger, dus op 4,1%.

Dan de huurverlaging, er komt mogelijk in 2023 een eenmalige huurverlaging aan voor mensen met een laag inkomen. De wet die dit regelt moet op 21 februari behandeld worden in de 1e kamer. De Tweede kamer heeft de wet al goedgekeurd. Het is de bedoeling dat deze per 1 juli 2023 in gaat.

Er zijn twee voorwaarden om hier aanspraak op te kunnen maken. Het moet een zelfstandige huurwoning van een woningcorporatie betreffen en het inkomen mag niet hoger zijn dan onderstaande tabel:

  • Eenpersoonshuishoudens € 23.250 en (€ 24.600 boven AOW leeftijd)
  • Meerpersoonshuishoudens € 30.270 (€ 32.730 boven AOW leeftijd), hierbij telt tevens het inkomen van kinderen onder de 27 jaar niet mee in de berekening.

De huur wordt dan verlaagd tot € 575,03 per maand. Het is belangrijk te vermelden dat dit niet om de overige huurlasten gaat, zoals gas, water en elektriciteit.

Daarnaast is op Prinsjesdag aangekondigd dat de huurtoeslag vanaf 2023 wordt verhoogd. Dat betekent dat nagenoeg alle huurtoeslagontvangers een verhoging van hun huurtoeslag krijgen van € 16,94 per maand.

U kan met juridische vragen altijd de Rechtswinkel Rotterdam bellen voor gratis juridisch advies, u kunt ons bereiken via 010-4130090.