Wat zijn mijn rechten bij het verlengen van mijn arbeidscontract?

RedactieArbeidsrecht

Verlengen tijdelijk arbeidscontract
Wanneer uw werkgever uw tijdelijke contract wil verlengen, kunt u onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Bij ieder nieuw contract mogen namelijk nieuwe arbeidsvoorwaarden worden afgesproken. U kunt hierbij denken aan een ander aantal werkuren of een hoger salaris.

Stilzwijgende verlenging
Bij stilzwijgende verlenging van uw arbeidscontract laat uw werkgever niets weten over de verlenging van uw contract. Daarbij dient u door te hebben gewerkt tot na de einddatum van het contract. Op dat moment loopt uw oude contract automatisch door.

Verlenging weigeren
U dient zelf akkoord te gaan met de verlenging van uw contract. Heeft de werkgever u passend werk aangeboden? Dan mag u dit niet weigeren als u anders werkloos wordt. Wanneer u dit wel doet, loopt u het risico geen recht meer te hebben op een WW-uitkering.

In het geval uw werkgever uw tijdelijke contract niet wil verlengen, hoeft hij hier geen reden voor te geven.

Aanzegvergoeding
Uw werkgever dient uiterlijk 1 maand voor uw tijdelijke contract afloopt, schriftelijk aan u mede te delen of hij uw contract verlengt. Dit noemt men ‘aanzeggen’. Heeft de werkgever dit niet gedaan of doet hij dit te laat? En stopte u met werken na de einddatum? Dan stopt uw contract, behalve als deze is verlengd. U hebt in dit geval recht op een aanzegvergoeding.

Hierop heeft u recht als:
– Uw werkgever niks heeft medegedeeld over uw verlenging. In dit geval heeft u recht op maximaal 1 maandsalaris.
– Uw werkgever is te laat met de aanzegging. In dit geval heeft u recht op een vergoeding voor iedere dag dat uw werkgever te laat is.