Wat zijn mijn rechten wanneer een gekocht product niet voldoet aan mijn verwachtingen?

RedactieConsumentenrecht

Ondeugdelijk product

Wanneer u iets koopt moet dit voorwerp de kwaliteit leveren die u ervan mag verwachten. Dit betekent dat het product niet te snel kapot mag gaan, goed moet werken, compleet moet zijn en onbeschadigd aan moet komen. Indien het door u gekochte product hier niet aan voldoet of op een andere wijze niet goed is, noemen wij dit een ondeugdelijk product.

Dit geldt overigens alleen als het gebrek niet het gevolg is van uw eigen handelen. U moet het product goed onderhouden en op een normale manier gebruiken. Bovendien is wat u van een product mag verwachten afhankelijk van onder meer de informatie van de verkoper of in de reclame, het merk, de prijs, of het product nieuw of tweedehands is en het soort winkel.

Wettelijke garantie tot reparatie of vervanging

Veel consumenten denken dat zij standaard recht hebben op 2 jaar wettelijke garantie. In de Europese regels staat inderdaad deze termijn, maar in de Nederlandse wetgeving ontbreekt een dergelijke bepaling. Onze wet stelt dat een product zo lang moet meegaan als u ervan mag verwachten. Van veel producten mag u verwachten dat ze langer meegaan dan 2 jaar. Daarom hebt u bij deze producten ook na 2 jaar nog recht op een gratis reparatie of een nieuw product.

Naast de wettelijke garantie hebben veel verkopers ook een aanvullende garantie in hun algemene voorwaarden staan. Check dus in geval van een gebrek altijd de algemene voorwaarden van de betreffende verkoper. Dit heeft namelijk invloed op de bewijslast:

De verkoper kan zich namelijk verweren door te stellen dat hij denkt dat u het product zelf kapot hebt gemaakt. Dan gelden de volgende regels:

  • Is het product binnen 6 maanden na aankoop kapot gegaan? Dan moet de verkoper bewijzen dat dit uw schuld was. Kan hij dat niet en voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan hebt u recht op een gratis reparatie of een nieuw product.
  • Gaat het product na 6 maanden of langer kapot? Dan moet u zelf bewijzen dat dit niet uw schuld was en aan het product ligt. Kunt u dat niet? Dan moet u de reparatie zelf betalen en hebt u geen recht op een nieuw product. Dit geldt niet wanneer de verkoper bijvoorbeeld een jaar garantie biedt op zijn producten. Als het product dan na 6 maanden na de aankoop kapot gaat maar binnen de verkopersgarantie, hoeft u niet te bewijzen dat het niet uw schuld is.

Wat moet ik doen voor reparatie of vervanging?

U moet natuurlijk wel de verkoper op de hoogte stellen van het gebrek. Dit doet u door de verkoper binnen twee maanden na het ontdekken van het gebrek schriftelijk op de hoogte te stellen en hem te vragen het product te repareren of te vervangen. Hierbij dient u de verkoper een redelijke termijn te geven tot het herstellen van het gebrek.

Let op dat u in zulke situaties niet verplicht bent om kosten te maken. U hoeft dus niet te betalen voor de reparatie of vervanging. Ook hoeft u niet te betalen voor het terugsturen van het ondeugdelijke product, de verkoper moet deze kosten dragen.

Ingebrekestelling

Indien de verkoper hierop niet reageert, dient u een ingebrekestelling naar de verkoper te sturen. Dit is een officiële aanmaning waarin u de verkoper nog een laatste termijn biedt om alsnog de gebreken te verhelpen of u een nieuw product te sturen.

Ontbinding

Indien de verkoper binnen de in de gebrekenstelling gestelde termijn geen oplossing biedt, is hij in verzuim. U heeft dan het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Dit doet u door middel van het sturen van een aangetekende brief naar de verkoper. Door ontbinding van de koopovereenkomst houdt de overeenkomst op te bestaan. U maakt de overeenkomst ongedaan en bent elkaar niets meer verplicht. De verkoper betaalt u het aankoopbedrag terug, zodra u het ondeugdelijke product heeft teruggeven.

Heeft u bovendien schade opgelopen door het ondeugdelijke product, dan kunt u bij de verkoper een aanvullende schadevergoeding te ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat een kapotte wasmachine een lekkage doet ontstaan die schade brengt aan de vloer.

De Geschillencommissie

De verkoper heeft het recht uw verzoek tot ontbinding af te wijzen. U kunt het geschil dan aanmelden bij De Geschillencommissie. Het is daarbij wel van belang dat de verkoper is aangesloten bij De Geschillencommissie. U kunt dit nagaan op de website van De Geschillencommissie. Particulieren zijn niet aangesloten bij geschillencommissies.

De kantonrechter

Komt u er echt niet uit, dan kunt u als laatste mogelijkheid naar de rechter stappen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de verkoper niet is aangesloten bij De Geschillencommissie of de schade die u heeft opgelopen groot is. Let daarbij wel op de kosten voor een procedure bij de kantonrechter. Probeer een inschatting te (laten) maken van de proceskosten. Indien blijkt dat de kosten hoger zijn dan uw aankoopbedrag of de schade die u heeft opgelopen, is het niet voordelig om een procedure te starten.