Welke servicekosten mag mijn verhuurder op mij in rekening brengen?

RedactieHuur- en woonrecht

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Servicekosten zijn diensten en activiteiten van de verhuurder die hij aan huurders levert. Hierbij kan gedacht worden aan onderhoud plegen en bijvoorbeeld het trappenhuis schoonmaken. Deze kosten behoren eigenlijk door de huurder te worden gemaakt en daarom mogen ze op de huurder worden doorberekend.

Nutsvoorzieningen zijn gas, water en licht. Deze kosten staan apart op de jaarrekening als u geen eigen meter heeft. U betaalt eerst een voorschot voor deze kosten. Na een jaar krijgt u een afrekening.

De meest voorkomende servicekosten zijn:

  • Kosten van de huismeester, voor zover deze taken verricht die in het belang van de huurder zijn;
  • Administratiekosten;
  • Kosten voor schoonmaak en herstelwerkzaamheden;
  • Glasverzekering;
  • Kosten voor het gebruik van meubels en stoffering.

Zaken waarvoor u al huur betaalt, mogen niet nogmaals als servicekosten in rekening worden gebracht. Kosten die al onderdeel zijn van de kale huur zijn bijvoorbeeld kosten voor het verhuurdersonderhoud aan een lift en kosten voor de aanleg van gemeenschappelijke groenvoorzieningen.

De volgende kosten zijn geen servicekosten en mogen dus ook niet als servicekosten in rekening worden gebracht:

  • Kosten voor groot onderhoud dat voor rekening van de verhuurder komt;
  • Kosten voor kleine herstelwerkzaamheden;
  • Onroerende zaakbelasting;
  • Premies die direct verband houden met onroerende zaken (bijvoorbeeld een opstalverzekering of een brandverzekering).

Indien u het niet eens bent met de jaarafrekening van de servicekosten, dan kunt u binnen twee jaar om een uitspraak van de Huurcommissie vragen. Deze uitspraak is bindend. Indien u het niet eens bent met deze uitspraak, dan dient u binnen acht weken bezwaar te maken bij de kantonrechter.

(Indien u huur all-in is, dan kunt u uw verhuurder door middel van een brief vragen de huur te splitsen. Door een splitsing ziet u wat u betaalt en waar het geld voor is bedoeld.)

Airbnb

Volgens de Nederlandse wet mogen bemiddelaars, zoals Airbnb, geen kosten in rekening brengen aan de huurder en op 9 maart 2020 oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat het doorberekenen van servicekosten aan zowel huurders als verhuurders van Airbnb dubbelop is. Het is daarom mogelijk om uw betaalde servicekosten vanaf 2016 terug te vorderen. Dit kunt u doen door middel van het versturen van een brief naar Airbnb. Eventueel kunt u dit ook door een instantie voor u laten doen. In ruil voor hun service vragen ze vaak 25% van de servicekosten die u terugkrijgt.