Werken als uitzendkracht: uw rechten

RedactieArbeidsrecht

Indien u als uitzendkracht werkt, betekent dit dat u andere rechten heeft dan de gemiddelde werknemer. Zo kunt u sneller en makkelijker worden ontslagen, en kunt u minder rechten hebben als u ziek bent. In dit artikel zal worden uitgelegd waar u recht op heeft als uitzendkracht in uw situatie.

Uitzendbureaus: de basis

Uitzendbureaus sluiten een contract met een uitzendkracht. De uitzendkracht wordt vervolgens uitgeleend aan andere bedrijven. Het contract van een uitzendkracht verloopt dus via het uitzendbureau. De rechten en vereisten van dit uitzendcontract verschillen tussen ‘gebonden’ en ‘niet gebonden’ uitzendbureaus.

Gebonden uitzendbureaus zijn verplicht een afgestemde cao toe te passen. Als uw uitzendbureau lid is van de ABU of NBBU, dan is uw uitzendbureau gebonden. Is uw uitzendbureau geen lid, dan heeft u als uitzendkracht andere rechten. Is uw uitzendbureau niet gebonden en heeft u vragen over u situatie? Dan kunt u gelijk de Rechtswinkel Rotterdam bellen voor advies.

Uw rechten bij een gebonden uitzendbureau

De cao die van toepassing is op een gebonden uitzendbureau werkt met een fasensysteem. In welke fase u zit, is afhankelijk van hoe lang u werkzaam bent bij een dergelijk uitzendbureau. Per fase gelden voor u als uitzendkracht andere rechten tegenover het uitzendbureau.

In de eerste fase (fase A/1-2) kunt u een onbeperkt aantal contracten krijgen. Ook het aantal bedrijven waarnaar u kunt worden uitgezonden is onbeperkt. Veel uitzendbureaus hebben in deze fase een uitzendbeding opgenomen. Hierdoor kunt u gemakkelijk worden ontslagen, en heeft u in principe slechts recht over de uren die u heeft gewerkt. Bij ziekte of het wegvallen van werk krijgt u dan ook normaal gesproken niet doorbetaald. Is geen uitzendbeding opgenomen? Dan kunt u niet zonder meer worden ontslagen. Daarnaast kunt u recht hebben op doorbetaling van loon bij ziekte of wegvallen van werk. Fase A/1-2 duurt één jaar. Deze fase kan langer duren als u voor een periode van meer dan zes maanden geen werk bij het uitzendbureau verricht.

In de tweede fase (fase B/3) krijgt u een uitzendcontract voor bepaalde tijd. Zolang dit contract duurt heeft u recht op loon. Als u ziek wordt of als werk wegvalt, moet het uitzendbureau uw loon doorbetalen. Duurt het contract zes maanden of meer? Dan is het uitzendbureau verplicht u schriftelijk te laten weten of zij uw contract stoppen of verlengen. Doet het bureau dit niet minimaal één maand voor het einde van het contract, dan heeft u mogelijk recht op een aanzegvergoeding. Fase B/3 duurt drie jaar, of heeft maximaal zes contracten. In deze fase geldt géén uitzendbeding. U gaat terug naar fase A/1-2 als u voor een periode van meer dan zes maanden geen werk bij het uitzendbureau verricht.

Als u zowel fase A/1-2 en fase B/3 heeft doorlopen, dan komt u in de derde fase (fase C/4). In deze fase krijgt u een vast contract. Daarmee krijgt u in principe dezelfde rechten als andere werknemers met een vast contract. Daarmee bent u beter beschermd tegen ontslag, en u kunt langer recht hebben op doorbetaling bij ziekte.

 

Uitzendwerk in mijn situatie

Zoals u heeft kunnen lezen, is het recht omtrent uitzendwerk heel ingewikkeld. Naast de hierboven omschreven regels, zijn daarnaast in uw situatie uitzonderingen en aanvullende rechten mogelijk ook nog van toepassing.

Heeft u hulp nodig bij uw situatie? Bel dan de Rechtswinkel Rotterdam voor gratis advies. Wij helpen u verder.