Wettelijke garantie bij het kopen van een motorvoertuig

RedactieConsumentenrecht, Uw recht

Als je als particulier een motorvoertuig koopt, bijvoorbeeld een auto of een motorfiets, dan bestaat er een wettelijke garantie, ook als er niets over garantie afgesproken is. Dit betekend dat het voertuig bij normaal gebruik de eigenschappen moet hebben die je als consument mag verwachten. Als dit niet het geval is, noem je dat non-conform (artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek). Wanneer dat vaststaat dan heb je recht op reparatie, vervanging of restitutie van het aankoopbedrag. Als de auto binnen zes maanden na aanschaf kapotgaat, dan wordt vermoed dat het gebrek er bij levering al was en moet de verkoper bewijzen dat het niet zo was. Hij moet dan bijvoorbeeld aantonen dat het gebrek is ontstaan doordat de koper verkeerd met de auto is omgegaan. Na deze zes maanden moet de koper zelf aantonen dat dit gebrek er al was ten tijde van de koop. Naast deze termijn zijn er een aantal andere factoren van belang om te bepalen of je aanspraak kan maken op de wettelijke garantie, waar ik in deze blog wat dieper op in zal gaan.

Onderzoeksplicht en goeder trouw

Een belangrijk uitgangspunt bij de wettelijke garantie is dat de koper een onderzoeksplicht heeft, een voorbeeld is dat er uit het motorblok olie lekt, dit had bij de aanschaf eenvoudig gezien kunnen worden door de motorkap te openen. Als de koper tijdens het onderzoek eventuele gebreken had kunnen ontdekken, dan kan hij of zij zich hier later niet op beroepen. De mate waarin een koper onderzoek moet doen ligt aan de omstandigheden van het geval. Hierbij wordt onder andere gelet op: wat er is meegedeeld voor het moment van aankoop, de prijs, het bouwjaar,  kilometerstand, aankoop bij een dealer of particulier en wat er verder over de auto op papier staat. Een voorbeeld: bij een paar jaar oude auto met een lage kilometerstand en een markt conforme prijs gaat de versnellingsbak stuk, dat hoef je als koper niet te verwachten. Echter als de koper bijvoorbeeld weet dat er sprake is van een bepaald gebrek aan het voertuig, dan kan hij of zij zich niet beroepen op de wettelijke garantie, dit wordt dan geacht te zijn meegenomen bij het bepalen van de prijs.

Mededelingsplicht

Aan de andere kant heeft de verkoper een mededelingsplicht. Dit houdt in dat de verkoper de koper moet informeren over eventuele gebreken aan het voertuig. Als de verkoper dit niet doet, dan kan de koper zich beroepen op de wettelijke garantie. Dus de koper kan zich niet beroepen op de wettelijke garantie wanneer hij of zij niet te goeder trouw was, of wanneer hij of zij de onderzoeksplicht heeft verzuimd. Dan kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken aan het voertuig. Het kan zo zijn dat de verkoper ook wist van een gebrek en dit niet heeft medegedeeld. Veelal moet in een dergelijk conflict de rechter oordelen wie de schade moet vergoeden.

Mogelijkheid tot herstel

Het is wel belangrijk om te weten dat als het voertuig ‘non-conform’ is, dat er niet zomaar voor gekozen kan worden om dit gebrek te laten herstellen door een ander. Mocht er zich na de aankoop een gebrek voordoen dan heeft de verkoper recht om dit zelf te herstellen. Daar moet de verkoper eerst de kans voor geboden worden, het helpt om hiervoor schriftelijk een termijn te stellen, bijvoorbeeld via een zogeheten ‘ingebrekestelling’. Daarin kan wel aangegeven worden dat de kosten van herstel verhaald gaan worden als de verkoper het niet binnen de termijn oplost.

Kortom, het is dus belangrijk om als koper goed op te letten bij het kopen van een motorvoertuig en het voertuig grondig te inspecteren. Daarnaast is het van belang dat de verkoper alle gebreken meldt die hij of zij kent. Ook is de consument in het Nederlands recht ieder geval de eerste zes maanden goed beschermd, omdat de verkoper dan de bewijslast draagt. Laat u dan ook niet zomaar wegsturen wanneer u een kat in de zak koopt.

U kan met juridische vragen altijd de Rechtswinkel Rotterdam bellen voor gratis juridisch advies, u kunt ons bereiken via 010-4130090.