Wijzigingen in de hoogte van partneralimentatie

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Bij een echtscheiding zijn ex-partners nog steeds verplicht elkaar financieel te helpen. Dit heet partneralimentatie en wordt meestal betaald aan de ex-partner met het minste inkomen. Bij een echtscheiding wordt de hoogte van de partneralimentatie voor een lange periode bepaald. Na verloop van tijd kunnen echter wijzigingen ontstaan in uw financiële situatie. Dit kan bijvoorbeeld komen door ziekte of doordat u ontslagen bent door uw werkgever. Door wijzigingen in uw inkomen kunt u het vastgestelde bedrag mogelijk niet meer volledig aan uw partner betalen.

Wat kunt u doen?

Wanneer u niet meer kunt voorzien in de alimentatieplicht, is het het prettigst als u dit allereerst met uw ex-partner gaat bespreken. Mogelijk gaat uw ex-partner akkoord met een verlaging van het bedrag. Het is van belang dat deze gezamenlijke afspraak schriftelijk wordt vastgelegd. Een advocaat of rechter hoeft hier niet tussen te komen.

Als een van de partijen zich niet aan deze overeenkomst houdt, geldt een eerdere uitspraak van de rechter als tijdens de echtscheiding een rechter een bedrag heeft vastgesteld. De uitspraak van de rechter heeft voorrang op de schriftelijke overeenkomst tussen ex-partners.

Als u volledig niet meer in staat bent te betalen is het ook mogelijk om de partneralimentatie tijdelijk of volledig stop te zetten. Dit wordt de nihilstelling genoemd. Nihilstellen gaat altijd via de rechter.

Let op! De alimentatieplicht ontstaat weer vanaf het moment dat de alimentatieplichtige opnieuw geld verdient. De alimentatieplicht kan ook opnieuw ontstaan als u gaat trouwen of samenwonen. Dit komt doordat de woonlasten dan worden verdeeld. De alimentatieontvanger kan dan zelfs een verhoging van de partneralimentatie vragen.

Tot slot is het mogelijk dat er iets verandert in de situatie van de alimentatieontvanger. Het kan zijn dat de alimentatieontvanger overlijdt, hertrouwt, samenwoont, een geregistreerd partnerschap aangaat of genoeg inkomen ontvangt. Het gevolg is dan dat de partneralimentatie eindigt.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.