Een gekocht product brengt schade toe! Help!

RedactieAlgemeen

Stel u heeft een wasmachine gekocht. U bent ontzettend blij met uw aankoop, maar helaas is de pret van korte duur. Na enkele weken begeeft de wasmachine het en veroorzaakt kortsluiting. Tot overmaat van ramp zit u niet alleen met een defecte wasmachine, maar heeft de wasmachine ook andere schade met zich gebracht. Wie kunt u aanspreken voor deze schadeposten?

In het geval van een consumentenkoop wordt u als consument aanzienlijk in bescherming genomen door het recht. Een consumentenkoop houdt simpel gezegd in dat u als consument iets koopt bij een winkel/bedrijf.

 

Schadeposten waarvoor de producent aansprakelijk is:
De schade die de kapotte wasmachine veroorzaakt moet door de producent worden vergoed. Het gaat hierbij dus om schade die het gevolg is van het kapotte wasmachine en niet om de schade aan de kapotte wasmachine zelf. De schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn: schade aan personen en schade aan andere zaken die bestemd zijn voor privégebruik, mits de schade aan deze zaken meer dan € 500 bedraagt.
Verder is het ook van belang om goed voor ogen te hebben wie precies de producent van het product is. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om de fabrikant van het eindproduct. In deze situatie is dit dus de fabrikant van de wasmachine. Als niet te achterhalen is wie precies de fabrikant is van de wasmachine wordt de leverancier van de wasmachine als producent beschouwd.

 

 

Schadeposten waarvoor de verkoper aansprakelijk is:
In het geval van een consumentenkoop is één van de verplichtingen van de verkoper om een product aan u te leveren dat voldoet aan de eigenschappen die u ervan mocht verwachten, gelet op het type product en de mededelingen die erover zijn gedaan door de verkoper. Zo mag u in dit geval zeker verwachten dat de wasmachine naar behoren werkt en niet na enkele weken het al begeeft en kortsluiting veroorzaakt.
In dit geval moet u de verkoper aanspreken voor de kapotte wasmachine. Hij is hiervoor aansprakelijk. Ook is de verkoper aansprakelijk voor schade die de wasmachine toebrengt aan privézaken als het schadebedrag lager is dan € 500. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoenen die door de lekkage van de wasmachine niet meer te redden zijn.

RedactieEen gekocht product brengt schade toe! Help!