Nieuwe regeling voor inwonend kind in huurhuis na overlijden ouders

RedactieHuur- en woonrecht

Wat voor rechten heb je als jongvolwassene als je ouder overlijdt waardoor je als enige achterblijft in de huurwoning? Per 1 januari 2024 is er een nieuwe wet ingegaan. Dit artikel geeft een korte uitleg over wat je rechten zijn als weeskind en waar je aan dient te voldoen.

Een meerderjarige inwonende wees met de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar mag sinds 1 januari 2024 niet meer uit de huurwoning van de overleden ouder worden geplaatst. Deze regeling geldt voor de sociale en vrije huursector. De maximumleeftijd van 27 jaar is geen hard vereiste. Wanneer je net 28 bent en ondersteuning nodig hebt geldt de regeling ook.

Voorwaarden

Je hebt het recht om tot je 28e in de huurwoning te blijven als je wees bent. Hiervan is sprake als beide ouders zijn overleden, als één ouder overlijdt en je de andere ouder niet kent of als één ouder overlijdt en je met de andere ouder geen contact hebt.

Daarnaast moet de woning bij de grootte van het huishouden en het inkomen passen. Als hier niet aan is voldaan mag je in ieder geval maximaal twee jaar in de woning blijven wonen. De verhuurder biedt je vervolgens een passende woning aan waarbij een huurcontract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden. Dit voorkomt dat je vanaf je 28e levensjaar op straat beland. Woningcorporaties zijn verplicht de huur te verlagen als die te hoog is voor jou. Dit hangt af van het inkomen. De woningcorporatie kan ook een goedkopere woning aanbieden.

Let op! Als het een private verhuurder (dit geldt niet voor een woningcorporatie) niet lukt om iets passends te vinden moet hij dit op tijd laten weten zodat je zo snel als mogelijk een andere woning kunt vinden. Kijk of je eventueel in aanmerking komt voor urgentie in jouw gemeente.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.