Hoe start ik een (dagvaardings)procedure bij de kantonrechter?

RedactieAlgemeen

Wanneer u een conflict met iemand hebt, kan het zover komen dat u deze persoon voor de rechter wilt dagen. In dit artikel zal uitgelegd worden hoe dat in zijn werking gaat. Hierbij wordt niet ingegaan op de overheid of een bedrijf als wederpartij, maar alleen op conflicten tussen twee burgers. Voorbeelden van zo’n conflict zijn bijvoorbeeld dat u regelmatig geluidsoverlast ervaart of dat iemand u een bedrag geld verschuldigd is.

De kantonrechter is in principe de rechter die beslist over conflicten tussen twee burgers. Wanneer u een conflict wil voorleggen aan de kantonrechter, moet u een dagvaardingsprocedure starten. Deze start u door een dagvaarding uit te brengen. De dagvaarding is een document waarin u degene met wie u het conflict heeft oproept om voor de rechter te verschijnen. Door een dagvaarding te verzenden, wordt u eiser en wordt de ander gedaagde.

U kunt de dagvaarding laten schrijven door bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder, maar u kunt deze ook gewoon zelf schrijven. Houdt er wel rekening mee dat een dagvaarding aan allerlei eisen moet voldoen en bepaalde gegevens en informatie moet bevatten. Zo moet u onder andere vermelden wat u van de gedaagde wilt en onderbouwen waarom u dit wilt. U wilt bijvoorbeeld dat uw buurman na 10 uur ’s avonds geen piano meer speelt, omdat u kleine kinderen hebt die dan slapen.

Ook is het goed om bewijsstukken te verzamelen die uw verhaal onderbouwen. Hierdoor krijgt de rechter meer inzicht in het conflict en kunt u uw positie sterker maken.

De gedaagde kan op de dagvaarding reageren door contact met u op te nemen. Misschien komt u er toch nog samen uit en is het niet nodig naar de kantonrechter te gaan. Het kan ook zo zijn dat de gedaagde contact opneemt met de rechter zelf, om hem te laten weten hoe hij over de zaak denkt, of dat de gedaagde helemaal niets van zich laat horen. De zaak komt dan voor de kantonrechter. U hoeft hier als eiser niet bij aanwezig te zijn, maar dit mag wel.

Tijdens de eerste behandeling van de zaak zal de kantonrechter alleen beoordelen of de dagvaarding juist is, of en hoe de gedaagde gereageerd heeft en wat de vervolgprocedure zal zijn. De rechter kan tijdens deze eerste zitting al een einduitspraak doen, maar hij kan ook beslissen dat er later nog een (inhoudelijke) zitting komt. Hier zullen u en de gedaagde dan een oproep voor krijgen. Tot slot kan de rechter ook beslissen de zaak schriftelijk af te doen. Dit betekent dat u en de gedaagde een brief naar de rechter schrijven waarin u reageert op de wederpartij. De rechter beslist vervolgens of hij een tussen- of eindvonnis uitspreekt of hij beslist dat er toch nog een zitting komt. Of de rechter tijdens de eerste behandeling van de zaak beslist direct een einduitspraak te doen, een latere zitting te plannen of de zaak schriftelijk af te doen, hangt af van het conflict en de betrokken partijen.

Voor vragen of meer informatie over een dergelijke procedure kunt u kijken op www.rechtspraak.nl of ons bellen op 010-4130090.

Bron: www.rechtspraak.nl

RedactieHoe start ik een (dagvaardings)procedure bij de kantonrechter?