Mag een abonnement of overeenkomst stilzwijgend verlengd worden?

RedactieAlgemeen

Iedereen sluit wel eens een abonnement af op een bepaald tijdschrift of een bepaalde krant. Een jaar na dato bent u helemaal vergeten dat dat alweer een jaar geleden is en u heeft het abonnement dan ook niet opgezegd. Als gevolg hiervan wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Mag dit zomaar? En wat zijn hier de gevolgen van? Hierna zullen het stilzwijgend verlengen van abonnementen besproken worden, maar ook van andere overeenkomsten. De regels verschillen namelijk per soort abonnement/overeenkomst.

Kranten & tijdschriften

Een krant of tijdschrift kan uw abonnement voor drie maanden verlengen of voor onbepaalde tijd verlengen. Voor onbepaalde tijd betekent dat er geen vastgestelde einddatum is. In beide gevallen kunt u het abonnement te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Als het een krant of tijdschrift betreft dat minder dan één keer in de maand uitkomt, dan geldt een opzegtermijn van drie maanden.

Voor proefabonnementen geldt dat stilzwijgende verlenging niet is toegestaan. Een proefabonnement zal altijd op de afgesproken datum eindigen, tenzij u dit zelf verlengt.

Andere overeenkomsten

Als u een andere overeenkomst heeft afgesloten, gelden andere regels. Voor internet, telefoon en/of televisie geldt dat uw abonnement na het aflopen van de termijn stilzwijgend verlengd mag worden naar een abonnement voor onbepaalde tijd. U kunt het dan wel te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

Ook voor overeenkomsten tot het afleveren van zaken, afnemen van elektriciteit of het doen van verrichtingen geldt dat deze stilzwijgend verlengd kunnen worden, maar dat de overeenkomst daarna te allen tijde opgezegd kan worden met een opzegtermijn van één maand.

Hoe zeg ik een abonnement op?

U kunt een abonnement of overeenkomst altijd opzeggen op de manier waarop u het gesloten hebt. Dus als u het online hebt afgesloten, kunt u het online ook weer opzeggen. U hoeft voor het opzeggen geen redenen te geven. Let bij het opzeggen altijd goed op de termijn waartegen opgezegd moet worden en noem in de opzegging per wanneer u wilt opzeggen.

Neem voor vragen of meer informatie contact met ons op via 010-4130090.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/mogen-abonnementen-stilzwijgend-verlengd-worden

RedactieMag een abonnement of overeenkomst stilzwijgend verlengd worden?