Vakantiedagen

RedactieArbeidsrecht

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. U heeft recht op 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Zo kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen. Als u bijvoorbeeld 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Tijdens uw vakantie betaalt uw werkgever uw loon door.

Bovenwettelijke (extra) vakantiedagen

Als u meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal, spreken we van ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over deze extra vakantie-uren.

Opbouw vakantiedagen tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt u vakantie-uren op. Uw werkgever mag u niet vragen om verlofdagen op te nemen voor dit verlof.

Opbouw verlofdagen bij ziekte

Als u (gedeeltelijk) ziek bent, loopt de opbouw van vakantie-uren gewoon door. Dit geldt sinds 1 januari 2012. Op ambtenaren is deze regeling nog niet van toepassing.

Voor 1 januari 2012 bouwden werknemers alleen vakantie-uren op over de uren die zij werkten. Alleen langdurig zieken bouwden over de laatste 6 maanden van hun ziekte vakantiedagen op.

Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte kunnen andere afspraken gelden. Deze staan in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Ziek tijdens vakantie

Als u ziek wordt tijdens uw vakantie, meldt u dat bij uw werkgever. De vakantiedagen waarop u ziek bent, raakt u niet kwijt. Deze dagen zijn ziektedagen. U spreekt met uw werkgever af om uw vakantie-uren een andere keer op te nemen.

Vakantie-uren opnemen

U kunt uw vakantiedagen ook in losse uren opnemen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

RedactieVakantiedagen