Waarbij kan mediation u helpen?

RedactieAlgemeen

Mediation houdt in dat de deelnemers zelf het conflict oplossen. Dit gebeurt door onderhandelingen onder leiding van een onafhankelijke mediator. Hieronder leest u wanneer mediation voor u een uitkomst kan bieden.

Mediation werkt niet in alle gevallen even goed. Dit komt omdat er bij mediation van partijen een actieve houding wordt verwacht. Tijdens de mediation werkt en denkt u zelf mee met de oplossing van uw conflict. Het voordeel hiervan is dat u zelf invloed heeft op de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van een rechter. De mediator is bij het gesprek onafhankelijk, neutraal en kiest geen partij.

Er gelden twee belangrijke uitgangspunten bij mediation. Ten eerste kan mediation alleen gestart worden als u en de andere partij vrijwillig aan de mediation willen deelnemen. Het niet mogelijk om gedwongen te worden deel te nemen aan mediation. Gezien het vrijwillige karakter van mediation zou dit ook niet werken. Gelet op de voordelen van mediation is het aan te raden om mediation niet zomaar te weigeren. In het begin kan het lastig zijn om met de andere partij in gesprek te gaan, maar de ervaring leert dat dit steeds beter gaat. Daarnaast kan er bij mediation veel sneller tot een oplossing worden gekomen, dan bij bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure.

Ten tweede is geheimhouding bij mediation van belang. In een conflict is het vertrouwen meestal weg. Bij mediation wordt er, naast het oplossen van het conflict, ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Alles wat besproken wordt tijdens mediation valt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor alles wat er uit de mediation voortvloeit. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator. Normaal gesproken zijn er geen derde aanwezig, maar mocht dit toch het geval zijn, dan geldt voor de aanwezige derden ook de geheimhoudingsplicht.

Aan mediation zijn kosten verbonden. Verschillende mediators hanteren verschillende tarieven. Een mediator kost gemiddeld ongeveer EUR 150 per uur (exclusief BTW). Meestal worden deze kosten gedeeld door de deelnemende partijen. U bent vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling. Deze afspraken worden vastgelegd in de mediationovereenkomst. In sommige gevallen wordt een deel van de kosten die u maakt vergoed. Dit hangt af van het inkomen van u en uw partner, en het vermogen dat u bezit. Wel betaalt u altijd een eigen bedrage van minimaal EUR 53.

Wanneer u verder nog vragen heeft over mediation kunt u ons bereiken op (010) – 413 00 90 tijdens onze openingstijden.

RedactieWaarbij kan mediation u helpen?