Werktijdverkorting in verband met het coronavirus

RedactieAlgemeen

Het coronavirus heeft een enorme impact op de samenleving en Nederland gaat steeds verder op slot. Scholen en horeca gaan dicht, men moet zoveel mogelijk thuiswerken en evenementen zijn afgelast. Een ander gevolg kan zijn dat uw werkgever tijdelijk minder werk heeft en daarom werktijdverkorting voor u aanvraagt. Maar wat houdt dit in? Wat betekent dit voor u als werknemer? In deze bijdrage zal antwoord gegeven worden op deze vragen.

Werktijdverkorting
Door buitengewone gebeurtenissen kunnen werkgevers het recht hebben hun personeel korter te laten werken op grond van de werktijdverkortingsregeling. Bijvoorbeeld na een overstroming, brand of uitbraak van een epidemie. Onder het laatste geval valt de uitbraak van het nieuwe coronavirus, waardoor personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden. De staat zal bij deze regeling voor de niet-gewerkte uren WW uitkeren aan uw werkgever. De werkgever betaalt uw loon door en de betaling van niet-gewerkte uren gebeurt achteraf door het UWV. U als werknemer blijft dus gewoon in dienst, maar spreekt in die periode je WW-rechten aan. Die uren moet u dus wel hebben opgebouwd.

Voorwaarden voor een vergunning werktijdverkorting
Uw werkgever kan een werktijdverkorting aanvragen als voldaan is aan de volgende voorwaarden:
– Het bedrijf is geraakt door een bijzondere situatie die niet onder het normale bedrijfsrisico valt;
– Uw werkgever verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk;

Een ontheffing wordt in beginsel verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt maximaal 6 weken.

Voor wie geldt de werktijdverkorting niet
Een werktijdverkorting kan alleen aangevraagd worden voor werknemers waarvoor de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft. Voor uitzendkrachten en oproepkrachten met een nul-urencontract kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd.

Verlenging vergunning werktijdverkorting
Indien er na afloop van de vergunning nog geen verbetering is in het bedrijf, dan kan de verlenging van de vergunning aangevraagd worden. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 4 maanden duren.

Wat betekent dit alles nu dus voor u als werknemer?
Als uw werkgever een vergunning krijgt voor werktijdtijdverkorting, dan verandert er in principe niks voor u als werknemer: u blijft gewoon in dienst en u ontvangt gewoon uw loon.

 

RedactieWerktijdverkorting in verband met het coronavirus