Achterstallig onderhoud in uw woning

RedactieHuur- en woonrecht, Uw recht

Wat wordt verstaan onder achterstallig onderhoud?

Wanneer u als huurder gebreken aan uw woning ervaart, dient de verhuurder van uw woning deze te verhelpen. Het moet hierbij gaan om noodzakelijke reparaties en onderhoud. Hiermee worden reparaties en verbeteringen bedoeld die essentieel zijn voor het comfortabel en veilig wonen in de woning. Denk hierbij bijvoorbeeld dus aan een lekkage, schimmel in de woning of de afwezigheid van warm water.

Uw verhuurder is dus niet voor al het onderhoud in de woning verantwoordelijk: voor dagelijks onderhoud, zoals het ontstoppen van een wc, kan op de huurbaas geen aansprak worden gemaakt. Voor groot onderhoud, zoals renovatie aan de buitenkant van de woning of het plaatsen van een dakkapel, bent u als huurder ook zelf verantwoordelijk. Tot slot is de verhuurder niet aansprakelijk voor gebreken die ontstaan zijn door toedoen van de huurder zelf.

Meldingsplicht van de huurder

Wanneer u als huurder te maken heeft met achterstallig onderhoud dat de verhuurder moet verhelpen, moet u dit kenbaar maken bij de verhuurder. Dit dient te gebeuren zodra u het gebrek ontdekt. Dit kunt u doen door een aangetekende brief of e-mail naar de verhuurder te versturen.

Wat kunt u doen?

U kunt verschillende acties ondernemen als de verhuurder na uw melding van een gebrek in gebreke blijft. Wanneer u in een sociale huurwoning woont, is het in dat geval bijvoorbeeld mogelijk om een huurverlaging aan te vragen. Dit verzoek kunt u binnen 6 maanden na uw melding doen bij de huurcommissie.

Let op: dit verzoek verplicht een verhuurder niet om aan de gebreken in de woning tegemoet te komen en dient dus als een tijdelijke oplossing.

Daarnaast kunt u er als huurder voor kiezen om een opschortingsbrief naar de verhuurder te sturen. Hierin kunt u aangeven tijdelijk geen of minder huur te betalen zolang de verhuurder het gebrek niet herstelt. In deze brief dient u aan te geven dat u een beroep doet op artikel 6:262 van het Burgerlijk Wetboek. Dit wetsartikel stelt een partij, u, in staat om tijdelijk een verplichting tegenover een niet-nakomende partij, de verhuurder, op te schorten. Let er hierbij op dat dit in verhouding staat tot het gebrek, anders kan dit in uw nadeel werken. Dus denkt u hierover, bel ons dan voor advies.

Tot slot is het voor een huurder mogelijk om het gebrek door een derde partij te laten verhelpen en deze kosten te verhalen op de verhuurder als deze in verzuim is. Er dient dan dus eerst een ingebrekestelling verstuurd te zijn of de verhuurder moet duidelijk hebben aangegeven niets te doen, bijvoorbeeld in een email of whatsapp bericht. De verhuurder kan echter alsnog weigeren om dit te vergoeden, waarna juridische stappen alsnog ondernomen dienen te worden. Mocht de situatie verder aanhouden, kunt u besluiten om een procedure te starten bij de kantonrechter. Dit kunt u zelfstandig of onder begeleiding van een advocaat doen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?
De Rechtswinkel Rotterdam is bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.