Bestuursrechtelijke procedure in een notendop

RedactieAlgemeen

Stel u krijgt een besluit van de gemeente op uw deurmat. U bent het volstrekt oneens met de beslissing van de gemeente. Vaak zal uw eerste gedachte zijn dat u naar de rechter moet om een beslissing van de overheid aan te vechten. In het bestuursrecht zit dit daarentegen anders in elkaar. In dit stuk wordt in een notendop uitgelegd welke mogelijkheden voor u openstaan om een beslissing van de gemeente aan te vechten.

Stap 1: soort besluit & belanghebbende eis

Ten eerste dient u na te gaan met wat voor soort besluit u te maken heeft. In het bestuursrecht is namelijk niet ieder besluit hetzelfde. Besluiten kunnen in twee hoofdgroepen worden verdeeld: beschikkingen en besluiten van algemene strekking. Bij een besluit van algemene strekking gaat het om gevallen die niet vooraf precies bekend zijn. Denk hierbij aan gemeentelijke bestemmingsplannen. Een beschikking daarentegen is een besluit dat niet algemeen is, maar juist betrekking heeft op één persoon of een groep personen. Denk hierbij aan een afwijzing van een door u gevraagde vergunning of een terugvordering. Alleen als u te maken heeft met een beschikking kunt u hiertegen in actie komen in het bestuursrecht.

Ook is van het van belang dat u als een ‘belanghebbende’ kan worden aangemerkt. Wanneer de beschikking aan u is gericht, dan voldoet u direct aan dit vereiste.

 

Stap 2: bezwaar

De eerste stap voor het aanvechten van een beschikking is de zogenoemde bezwaarschriftprocedure. Dit klinkt ingewikkelder dan het in wezen is. Een bezwaarschriftprocedure houdt in feite in dat u gaat klagen tegen het besluit bij het overheidsorgaan dat het besluit heeft genomen. Deze procedure moet u altijd starten binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Deze termijn is fataal. Als u ook maar één dag te laat bent, zult u niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit houdt in dat u niet meer tegen de beslissing mag opkomen.

Een bezwaarschrift moet ook aan een aantal minimumeisen voldoen. Denk hierbij aan uw naam, adres, toelichting waartegen u in bezwaar gaat en de gronden hiervoor. Er zal dan volledig opnieuw naar de beschikking worden gekeken. Binnen zes weken moet u in principe hierop reactie krijgen. Wel kan deze termijn eenmalig met vier weken worden verlengd.

 

Stap 3: beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar (de reactie van het overheidsorgaan op uw bezwaarschrift), dan kunt u deze beslissing aanvechten bij de bestuursrechter. De rechter zal dan kijken naar de beslissing die de overheidsinstantie heeft genomen. Hierbij moet u een beroepschrift opstellen. Hiervoor gelden in principe ongeveer dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Ook hierbij geldt de harde termijn van zes weken om in actie te komen tegen de beslissing van de overheid op uw bezwaarschrift.

 

Stap 4: hoger beroep

Mocht u het niet eens zijn met de beslissing van de rechtbank, kunt u zelfs nog in hoger beroep. Een hogere rechter zal dan opnieuw naar uw zaak kijken.