Praktische tips voor het opstellen van een ingebrekestelling

RedactieRechtshulp, Veelgestelde vragen

Een ingebrekestelling is een brief aan een wederpartij die zijn afspraken uit een overeenkomst niet nakomt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verkoper die een ondeugdelijk product niet wil repareren of een klant die een factuur niet betaalt. Voordat een ingebrekestelling wordt gestuurd, zijn vaak al één of meerdere herinneringen tot nakoming van de overeenkomst verstuurd. Een ingebrekestelling is dan ook een soort ‘laatste verzoek’ tot nakoming of herstel. In een ingebrekestelling moeten een aantal elementen terugkomen. Omdat het lastig kan zijn om deze elementen te verwerken,  wordt in dit artikel kort uitgelegd hoe een ingebrekestelling kan worden opgesteld.

Hoe schrijf je een ingebrekestelling?
Denk bij het opstellen van een ingebrekestelling in ieder geval aan de volgende elementen:

 • Vergeet niet de datum en adresgegevens van de geadresseerde te noemen;
 • Begin met een korte samenvatting van het probleem, inclusief een schets van wat
  er tot op heden is gebeurd;
 • Verzoek u wederpartij het probleem op te lossen en geef aan op welke manier dat moet
  gebeuren;
 • Stel een termijn waarbinnen het probleem moet worden opgelost. Let wel op dat dit
  een redelijke termijn moet zijn en dat het per geval kan verschillen wat als ‘redelijk’
  wordt beschouwd;
 • Geef ten slotte in de brief aan welke stappen u gaat nemen wanneer het probleem na
  de gestelde termijn niet is opgelost. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het starten van een
  juridische procedure of het inschakelen van een advocaat of incassobureau.

Tips
Tot slot geven we hieronder een aantal extra tips voor het opstellen van een goede ingebrekestelling:

 • Vermeld het begrip ‘ingebrekestelling’ in de brief;
 • Voeg alle beschikbare bewijsstukken toe aan de ingebrekestelling;
 • Verstuur de ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Zo kan er geen discussie ontstaan over de ontvangst van de brief. U kunt de brief ook per e-mail
  versturen;
 • Op internet zijn veel voorbeeldbrieven te vinden die u ter inspiratie voor uw
  ingebrekestelling kunt gebruiken.

Heeft u, ondanks bovenstaande tips, moeite met het opstellen van een ingebrekestelling? In dat geval kunt u telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak te maken. Wij kunnen u van aanvullende tips voorzien of hulp bieden bij het schrijven van uw brief. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.