Concurrentiebeding en relatiebeding: het onderscheid en de regels

RedactieArbeidsrecht

Het kan voorkomen dat uw werkgever kan in uw arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding en/of relatiebeding heeft vastgelegd. Deze twee bedingen lijken inhoudelijk veel op elkaar, maar zijn toch niet helemaal gelijk. In dit artikel gaan wij in op het onderscheid tussen deze bedingen en de regels voor de geldigheid ervan.

Onderscheid

Een concurrentiebeding wordt vaak afgesproken omdat uw werkgever wil voorkomen dat u uw kennis en ervaring, na het einde van uw dienstverband, voor een andere werkgever of een eigen bedrijf gaat gebruiken. Om dit te voorkomen kan uw werkgever in een concurrentiebeding bijvoorbeeld opnemen dat u niet bij een concurrent in dezelfde buurt mag werken.

Een relatiebeding wordt vaak afgesproken omdat uw werkgever wil voorkomen dat u, na het einde van uw dienstverband, zaken gaat doen met zijn ‘relaties’. U kunt dan bijvoorbeeld geen klanten meenemen naar een volgende werkplek. Een relatiebeding wordt meestal gezien als een lichtere vorm van een concurrentiebeding en komt in de praktijk dan ook vaker voor.

Regels

Hoewel er een onderscheid is tussen een concurrentie- en relatiebeding, zijn de regels voor de toepassing ervan gelijk: in ieder geval geldt dat uw werkgever dit alleen met u afspreken als u 18 jaar of ouder bent en het beding schriftelijk wordt opgenomen in uw arbeidsovereenkomst. Het opnemen van een dergelijk beding in de cao is dus niet voldoende.

Let op! De regels verschillen bij een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst. De wet bepaalt namelijk dat een concurrentie- of relatiebeding eigenlijk alleen mag worden opgenomen in een vast contract. Voor het opnemen van een concurrentie- of relatiebeding in een tijdelijk contract moet uw werkgever een goede reden hebben. Deze goede reden moet schriftelijk in uw arbeidscontract worden uitgelegd. Als dit niet gebeurt, is het beding ongeldig.

Een concurrentie- of relatiebeding mag niet zodanig breed geformuleerd zijn dat het u bijna onmogelijk wordt gemaakt na uw huidige baan nog werk te vinden in dezelfde sector. In dat geval is in de wet bepaald dat een rechter kan toetsen of de werknemer ‘onredelijk wordt benadeeld’ ten opzichte van de belangen van de werkgever. Mocht dit het geval zijn, is het beding ook ongeldig.

 

Tip voor in de praktijk

Voordat de arbeidsovereenkomst wordt getekend is het verstandig om met uw werkgever te praten over wat wordt verstaan onder ‘relaties’. U kunt overleggen of dit vervolgens vastgelegd kan worden, zodat u misverstanden na beëindiging van de overeenkomst voorkomt.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.