Consumentenkoop

RedactieAlgemeen

Veel mensen winkelen tegenwoordig online. Het is eenvoudig en meestal wordt het product ook snel bezorgd. Maar wat moet men doen als het product niet aankomt, beschadigd is of niet aan de verwachtingen voldoet? In dit stuk zal kort worden besproken wat de belangrijkste rechten zijn die u als consument in zo een geval heeft.

Indien u via het internet een product aanschaft bij een bedrijf is er sprake van een koop op afstand. Met dit soort koopovereenkomsten heeft de consument bijna altijd een bedenktijd van veertien dagen. Retourneren is binnen deze tijd mogelijk, ongeacht wat de reden hiervoor is. De verkoper heeft ook de verplichting om deze bedenktijd aan u te melden. Indien de verkoper niet aan deze verplichting voldoet wordt de termijn met maximaal een jaar verlengd. De veertien dagen bedenktijd gaan in vanaf de dag dat u uw product heeft ontvangen. Gaat het om meerdere producten en/of onderdelen bij hetzelfde bedrijf? Dan gaan de veertien dagen bedenktijd in vanaf de datum dat het laatste product en/of onderdeel door de u is ontvangen. Indien de veertiende dag op een feestdag of in het weekend valt eindigt de bedenktijd pas op de eerst volgende werkdag.

Er kunnen zich ook problemen voor doen bij de levering van een product. Als de verkoper het product niet op een afgesproken tijdstip of binnen dertig dagen levert, dan kunt u als consument de koopovereenkomst ontbinden. Daarnaast draagt de verkoper het risico van schade of verlies van het product tot u het product heeft ontvangen. Dit betekent dat de verkoper het koopbedrag moet terugstorten bij verlies of schade. Als de verkoper het product door een ander bedrijf laat vervoeren, of meerdere vervoerders heeft waaruit een consument moet kiezen, blijft de verkoper ook verantwoordelijk tot het product door de consument is ontvangen. De verkoper mag u dus niet naar de vervoerder doorverwijzen voor de terugbetaling van het koopbedrag. Als er een conflict is tussen de verkoper en de vervoerder zal de verkoper in dit soort gevallen dus het risico dragen. De consument staat buiten het conflict tussen de verkoper en de vervoerder.

U heeft als consument dus veel rechten met betrekking tot de producten die u online bestelt. Echter, ook de consument heeft verplichtingen. Als u binnen de bedenktijd het product wil retourneren en het koopbedrag wil ontvangen, moet het product in een goede staat zijn. De staat van het product mag dus niet zijn verslechterd vanaf het moment van ontvangst. Daarbij moet er worden gelet op producten die zijn uitgezonderd van de bedenktijd. Dit zullen vaak verzegelde en/of hygiëne producten zijn.