Corona en vaccinaties: wat mag uw werkgever van u vragen?

RedactieAlgemeen

Langzamerhand gaat het land beetje bij beetje van het slot en de eerste vaccinaties zijn al gezet. In de politiek wordt gesproken over een eventuele vaccinatieplicht om toegang te krijgen tot grote evenementen en/of bepaalde andere aangelegenheden. Maar hoe zit dit met uw werkgever en toegang tot de werkvloer? Mag een werkgever zomaar van u eisen dat u zich laat vaccineren?

 

Recht op onaantastbaarheid lichaam

In de grondwet is opgenomen dat ieder mens het recht heeft om zelf te bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. Dit betekent dat u in beginsel niet verplicht bent om medicijnen te nemen of uzelf te laten vaccineren als u dit niet wenst.

Belangrijk om te onthouden is dat u dit recht te allen tijde behoud.

 

Zwaarwegende belangen werkgever

Tegenover dit recht staat dat de werkgever wel voor een gezonde werkplek moet en moet kunnen zorgen. Zeker in bepaalde beroepen is het zaak dat er geen besmettingsgevaar is. De werkgever zou eventueel wel kunnen vereisen dat zijn medewerkers gevaccineerd zijn, als daar reden genoeg voor is.

 

Ik wil me niet laten vaccineren: wat dan?

Het kan zo zijn dat een vaccinatie voor uw functie noodzakelijk is. In dergelijke situaties kan het ontbreken van een vaccinatie leiden tot ongeschiktheid voor uw functie. Uw werkgever kan u in zo’n geval ontslaan, maar nog steeds niet dwingen tot vaccinatie.

 

Of de belangen van de werkgever zwaarwegend genoeg zijn hangt af van de situatie en van de functie. Het is belangrijk om, indien vaccinatie van u gevergd wordt, altijd eerst in gesprek te gaan met uw werkgever.