Coronaregels op de werkvloer

RedactieArbeidsrecht

Alhoewel de coronamaatregelen in Nederland momenteel langzaam tot een einde komen, behoudt het coronavirus invloed op de werkvloer. In dit artikel zullen jouw rechten als werknemer nader worden uiteengezet.

 

Vragen naar vaccinatie

In uitzonderlijke gevallen mag de werkgever zijn werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn. Het vereiste hiervoor is wel dat proportioneel en noodzakelijk is. Let op: de werknemer niet hierbij echter niet tot antwoorden verplicht. Tevens mag de werkgever, indien de werknemer wel antwoord verstrekt, dit wegens de AVG op geen enkele wijze vastleggen.

 

Verplichting tot vaccinatie

De werkgever kan in geen enkele situatie zijn werknemer verplichten tot het vaccineren tegen het coronavirus. Dit zou immers in strijd zijn met vele grondrechten, zoals het recht op onaantastbaarheid van het lichaam.

 

Doorbetaling bij quarantaine

Indien een werknemer in quarantaine moet, is de werkgever verplicht het loon gedurende deze periode door te betalen. Deze plicht geldt niet alleen indien de werknemer zelf besmet is met het virus, maar ook als de werknemer in quarantaine moet wegens bijvoorbeeld nauw contact met een besmet persoon.

 

Aanpassen werk

Het is voor de werkgever toegestaan om een ongevaccineerde werknemer aangepast werk aan te bieden om zo de werkvloer zo veilig mogelijk te houden. De werkgever is namelijk op grond van de wet verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor zijn werknemers. Als de werkgever hiervoor met een redelijk voorstel komt bij de werknemer, is de werknemer verplicht dit aanbod te accepteren. Hierbij kan gedacht worden aan een aangepast werkrooster of een andere werkplek.