De bijstandsuitkering

RedactieAlgemeen

Wanneer u niet voldoende vermogen of inkomen heeft om in uw eigen levensonderhoud te voorzien, is de bijstandsuitkering een hulpmiddel om deze lastige periode door te kunnen komen. Wat de voorwaarden zijn voor het ontvangen van een bijstandsuitkering wordt in dit artikel besproken.

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U woont rechtmatig in Nederland;
 • U heeft de leeftijd van 18 jaar al bereikt;
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring;
 • U kent de basis van de Nederlandse taal of doet moeite om de Nederlandse taal beter te leren beheersen;
 • U heeft niet genoeg inkomen om in uw eigen levensonderhoud te voorzien;
 • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering; en
 • U doet mee aan de activiteiten die door uw gemeente worden aangeboden om werk te vinden.

De voorwaarde dat u niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, is een voorwaarde waar veel bij komt kijken. De gemeente voert een vermogenstoets uit om te bepalen of u niet te veel vermogen of inkomen bezit om in aanmerking te kunnen komen voor de bijstandsuitkering. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie:

 • Alleenstaand: €6.020,00.
 • Alleenstaande ouder: €12.040,00.
 • Gezamenlijke huishouding: €12.040,00.

Als u samen met uw echtgenoot woont of een gezamenlijke huishouding voert met een ander persoon, dan telt het inkomen van uw echtgenoot of die ander mee met de berekening van het vermogen voor uw levensonderhoud. Er is sprake van een gezamenlijke huishouding als twee personen hun hoofdverblijfplaats hebben in dezelfde woning waarbij zij beide bijdragen in de kosten van de huishouding dan wel anderszins (zie artikel 3 Participatiewet). Een gezamenlijke huishouding is in ieder geval aanwezig indien twee personen op hetzelfde adres hun hoofd verblijfplaats hebben en:

 • Zij met elkaar gehuwd zijn geweest of in de periode van twee jaar voorafgaand aan de aanvraag van bijstand als gehuwden zijn aangemerkt;
 • Uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de een door de ander;
 • Zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of
 • Zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding.

Indien u aan alle voorwaarden heeft voldaan komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Let hierbij wel op dat de hoogte van uw uitkering (onder andere) afhankelijk is van het aantal volwassenen met wie u de woning deelt (de kostendelersnorm). Kijk voor meer informatie op de website van rijksoverheid.