De oproepovereenkomst

RedactieAlgemeen

Wat is een oproepovereenkomst?
Bij een oproepovereenkomst wacht de werknemer op een oproep van de werkgever om gedurende een aantal uren of gedurende een langere periode arbeid te verrichten. Kenmerkend bij dit type contract is dat er een afwezigheid is van vaste werktijden, maar wel arbeid moet worden verricht na daartoe door de werkgever te zijn opgeroepen.

In de praktijk wordt de oproepovereenkomst o.a. nulurencontract, min-maxcontract of standby contract genoemd.

Typen oproepovereenkomst
Er zijn twee typen oproepovereenkomsten:
1. De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht
Ook ‘Arbeidsovereenkomst-MUP’ genoemd.
De partijen sluiten een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. De te leveren prestatie wordt wel uitgesteld tot het moment dat de werknemer wordt opgeroepen om te komen werken.

Verder is de werkgever verplicht om de werknemer op te roepen als er werk is en heeft de werknemer (de oproepkracht) in beginsel de verplichting gehoor te geven aan een oproep.

2. De voorovereenkomst
Deze overeenkomst regelt de condities van een overeenkomst, zoals loon, functie en arbeidsplaats, voor het geval dat de partijen in de toekomst een arbeidsovereenkomst gaan sluiten.

De werkgever is niet verplicht de werknemer op te roepen als hij werk heeft en de oproepkracht is niet verplicht gehoor te geven aan een oproep.
Op het moment dat de oproepkracht gehoor geeft aan een oproep, ontstaat voor de duur van die oproep een arbeidsovereenkomst.

Oproepovereenkomst of toch een arbeidsovereenkomst?
Er is sprake van een rechtsvermoeden dat er een arbeidsovereenkomst is tussen de werkgever en de oproepkracht, indien de werknemer gedurende een periode van tenminste drie maanden of tenminste 20 uur per maand heeft gewerkt.