De vader van mijn kind wil het kind niet erkennen

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht, Uw recht

Door een kind te erkennen wordt u juridisch ouder van een kind. Voor gehuwden of geregistreerd partners gaat dit vanzelf, dan heeft een kind juridisch twee ouders. Maar voor ongetrouwden gaat dit niet automatisch, het kind dient te worden erkend door de vader.

Het gebeurt weleens dat de vader weigert om het kind dat hij verwekt heeft te erkennen. De juridische ouder van het kind heeft namelijk een onderhoudsplicht. Niet erkennen lijkt dan een manier om de onderhoudsplicht te ontwijken. Wat kan de moeder in dit geval doen?

Iemand kan niet worden gedwongen om een kind te erkennen, wel kan worden vastgesteld wie de vader van het kind is. Dit gebeurt via een gerechtelijke vaststelling tot vaderschap. De moeder kan tot vijf jaar na geboorte van het kind een verzoek tot gerechtelijke vaststelling tot vaderschap indienen bij de rechtbank. Het kan voorkomen dat de moeder niet zeker is wie de verwekker van het kind is, dit kan door een DNA-onderzoek worden vastgesteld. In een dergelijk geval gaat de termijn van vijf jaar in vanaf het moment dat bekend is wie de verwekker van het kind is. Voor het kind zelf geldt geen termijn, deze kan op elk moment een verzoek indienen.

Als het vaderschap is vastgesteld zal de vader gehouden zijn tot betaling van alimentatie. Tot het kind 18 jaar is betaalt de vader alimentatie aan de moeder, hierna betaalt de vader alimentatie aan het kind zelf tot deze 21 jaar is.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090.