De vaststellingsovereenkomst bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst

RedactieAlgemeen

Een vaststellingsovereenkomst stelt een rechtstoestand vast en heeft als doel om en onzekerheid of een geschil te beëindigen of te voorkomen. De vaststelling is ook bestemd om de gang naar de rechter te besparen.

Omdat een vaststellingsovereenkomst bedoeld is om een einde te maken aan onzekere situatie of een geschil, kan een vaststellingsovereenkomst die eenmaal is gesloten slechts bij uitzondering ontbonden of vernietigd worden. Weet dus wat u ondertekent! Daarbij kan een vaststellingsovereenkomst niet buitengerechtelijk worden ontbonden. Wanneer de wederpartij tekortschiet in de nakoming van de verbintenis die voortvloeit uit de vaststellingsovereenkomst is de andere partij in beginsel bevoegd om de vaststellingsovereenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden of daarvan nakoming te vorderen bij de rechter. U kunt dat niet zelf doen.

Vaststellingsovereenkomsten worden in veel situaties gesloten. Denk hierbij na schikkingsonderhandelingen, maar ook wanneer u en uw werkgever het eens zij over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. U hoeft dan geen toestemming te vragen aan de kantonrechter of aan het UWV om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

U moet goed onderscheiden dat er een verschil is tussen ontslag met wederzijds goedvinden en opzegging met instemming van de werknemer. Een belangrijk verschil met het ontslag met wederzijds goedvinden is dat bij ‘opzegging met instemming met de werknemer’ is dat er een transitievergoeding moet worden betaald. Bij ontslag met wederzijds goedvinden mag uw andere afspraken over een vergoeding maken. Wanneer u een voorstel krijgt van uw werkgever om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, bedenk dan goed dat er sprake is van een vaststellingsovereenkomst en dat deze overeenkomst moeilijk is te ontbinden. U bent niet gehouden tot het ondertekenen, u bent vrij om te onderhandelen. Teken dus nooit wanneer u het niet eens met met de inhoud.

Heeft u vragen over een specifieke casus? Is er een voorstel gedaan om een vaststellingsovereenkomst te tekenen en heeft u vragen over de inhoud? Neem gerust contact met ons op. Onze contactgegevens en openingstijden kunt u vinden op deze website!

bron: www.werk.nl