Echtscheiding: een stappenplan

RedactieAlgemeen, Personen-, familie- en erfrecht

Een scheiding is, zoals iedereen weet, nooit fijn. Het is een ingewikkeld proces, waarbij met veel dingen rekening moet worden gehouden. Zo moet een advocaat worden ingeschakeld, en bestaan twee mogelijke manieren van echtscheiding: een echtscheiding met mediation, en een eenzijdige echtscheiding. Daarnaast maakt het voor de procedurestappen uit of u kinderen heeft of niet. In dit artikel zal allereerst de echtscheiding met mediation worden toegelicht. Daarna zal de eenzijdige echtscheiding worden besproken.

Echtscheiding met mediation

Met name in het geval dat u (jonge) kinderen heeft, is een echtscheiding met mediation op het hart te drukken. Voor deze procedure schakelt u een mediator en een advocaat in. Sommige mediators zijn naast mediator ook advocaat.

De mediator helpt u en uw partner bij het maken van afspraken over bijvoorbeeld het huis, bezittingen en pensioen. De mediator legt de afspraken vast in een zogeheten echtscheidingsconvenant. Als u minderjarige kinderen heeft, moet ook een ouderschapsplan worden geschreven. In dit ouderschapsplan staan alle gemaakte afspraken over de kinderen.

Na het opstellen van het echtscheidingsconvenant dient uw advocaat het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan (als u minderjarige kinderen heeft) met een verzoekschrift in bij de rechtbank. Vervolgens geeft de rechter een zogeheten beschikking: hij keurt het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan goed. Vervolgens schrijft uw advocaat deze beschikking in bij de gemeente.

Eenzijdige echtscheidingsprocedure

Als het u niet lukt met uw partner een normaal gesprek te voeren, kunt u ook kiezen voor een eenzijdige echtscheidingsprocedure. Hiervoor dient u een advocaat in te schakelen. Uw ex-partner zal ook een advocaat in moeten schakelen. Beide advocaten gaan vervolgens in overleg om een echtscheidingsconvenant (en een eventueel ouderschapsplan als u kinderen heeft) samen te stellen. Lukt het niet om een echtscheidingsconvenant samen te stellen? Dan kan uw advocaat een eenzijdig verzoek tot echtscheiding en nevenvoorziening indienen. In dit verzoek legt u aan de rechter uw wensen voor.

Uw ex-partner kan zich tegen uw verzoek verweren. Vervolgens vindt een zitting voor de rechter plaats, waarbij u en uw partner eventueel feiten en omstandigheden kunnen uitleggen aan de rechter. De rechter doet vervolgens uitspraak in een beschikking, en besluit over de regels waar u en uw partner zich na de scheiding aan moeten houden.

Bent u het eens met de uitspraak? Dan kunt u de beschikking bij uw gemeente inschrijven. Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u desnoods binnen drie maanden in hoger beroep gaan.

Echtscheiding: eenzijdig of met mediation?

Heeft u kinderen? Dan is u sterk aan te raden voor een echtscheiding met mediation te kiezen. Zo kunnen u en uw partner het snelst en goedkoopst uit elkaar. Daarnaast krijgt u beiden inspraak in de afspraken voor na uw scheiding. Lukt het echt niet met uw partner in overleg deze afspraken samen te stellen? Dan kunt u kiezen voor de eenzijdige echtscheidingsprocedure.

 

Heeft u hulp nodig bij uw situatie? Bel dan de Rechtswinkel Rotterdam voor gratis advies.