Een nieuwe partner en het recht op alimentatie: reden voor verandering?

RedactieAlgemeen

Een nieuwe relatie kan belangrijke gevolgen hebben voor de alimentatie die u ontvangt. Het kan zowel gevolgen hebben voor kinder- als voor partneralimentatie.

Wanneer u alimentatie ontvangt en u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan met uw nieuwe partner dan vervalt het recht op partneralimentatie sowieso. Ook wanneer u gaat samenwonen vervalt dit recht. Wanneer u gaat samenwonen met uw nieuwe partner maar nog niet samen ingeschreven staat dan is het aan uw ex om voor de rechter te bewijzen dat u daadwerkelijk samenwoont en dus geen recht meer hebt op de partneralimentatie.

Voor kinderalimentatie ligt het iets ingewikkelder. Wanneer u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat dan wordt uw partner officieel stiefouder van uw kinderen. In dat geval worden jullie inkomens samengenomen bij de berekening van de financiële draagkracht. Dit zal voor uw ex goede reden zijn om verlaging van de kinderalimentatie aan te vragen.  Uw vermogen om bij te dragen aan het onderhoud van uw kinderen is namelijk gegroeid. Deze verlaging kan in gezamenlijk overleg of via de rechter verlopen. Enkel samenwonen heeft geen gevolgen voor de hoogte of het recht op kinderalimentatie.

Als laatste is het nog belangrijk om te controleren of er een niet-wijzigingsbeding in uw echtscheidingsconvenant is opgenomen. Is dat het geval? Dan blijft u recht hebben op kinder- en/of partneralimentatie wanneer u opnieuw gaat samenwonen en/of trouwen.