Een ouderschapsplan opstellen

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Wanneer u en uw partner gaan scheiden en minderjarige kinderen hebben, bestaat vaak de verplichting om een ouderschapsplan op te stellen. In dit stuk behandel ik wanneer u daartoe verplicht bent en hoe u zo’n ouderschapsplan opstelt.

Een ouderschapsplan is een plan waarin afspraken staan over de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van uw minderjarige kind(eren). Afspraken maken over wat er met uw kinderen gebeurt na de scheiding kan duidelijkheid scheppen over de taakverdeling en eventuele ruzies voorkomen. U bent verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer u gehuwd of geregistreerde ouders bent en wanneer u en uw partner samenwoonde en gezamenlijk gezag hebben.

Maar wat komt er in zo’n ouderschapsplan te staan?
In het ouderschapsplan staan in ieder geval afspraken over hoe u de zorg en opvoeding verdeelt of wat de omgangsregeling is. Daarnaast staat in het ouderschapsplan hoe u elkaar inlicht over belangrijke onderwerpen. Ten slotte stelt u ook vast wat de kosten van de verzorging en opvoeding van uw kind is en hoe u dit verdeelt (kinderalimentatie).  Dit zijn kernelementen van het ouderschapsplan. U zou zelf er zelf voor kunnen kiezen om andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan, bijvoorbeeld over de verdeling van de schoolvakanties, contact met de beide families of regels over bedtijd.

Het is belangrijk om het ouderschapsplan up-to-date te houden, zodat er geen oude afspraken in staan die niet meer van toepassing zijn. Uw kind ontwikkelt zich voortdurend en daarom is het verstandig het ouderschapsplan daar om de zoveel tijd op aan te passen. U kunt momenten afspreken waarop u met uw ex-partner kijkt of het ouderschapsplan moet worden aangepast.
Mocht u er met uw ex-partner niet uitkomen om tot een ouderschapsplan te komen, is het raadzaam een mediator (bemiddelaar) in te schakelen. Een mediator kan u helpen een plan op te stellen dat aan eisen van beide ouders voldoet.

Heeft u naar aanleiding van dit stuk nog vragen over dit onderwerp, dan kunt u ons van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op 010 413 0090.